Narastajúca agenda Osobitnej matriky

13. říjen 2009

Slováci už v minulých storočiach chodili vo veľkom počte na skusy do sveta. Chodili za prácou, vzdelaním, skúsenosťami... A dnes sa situácia opakuje. Je to tak? To už je otázka pre Darinu Sládečkovú, ktorú vítam v štúdiu.

Sládečková: Je to tak. Svedčí o tom napríklad aj narastajúca agenda Osobitnej matriky, ktorá je v poslednom čase zahltená prácou.

Moderátor: Pripomeňme si, čo má na starosti.

Sládečková: Osobitná matrika v Bratislave, jediné pracovisko na Slovensku, ktoré spracúva všetky matričné udalosti, ktoré nastali v zahraničí - teda sobáše, narodenia, a úmrtia. A je ich stále viac, tým pádom sa celý proces vybavovania predlžuje. Na ilustráciu uvediem príklad našej poslucháčky pani Lýdie. Je to Slovenka, ktorá už nejaký čas žije a pracuje v Stredočeskom kraji a nedávno sa jej narodilo dieťatko. V českej pôrodnici dostalo český rodný list, dieťatko však potrebuje i slovenský rodný list, ktorý vydá práve Osobitná matrika v Bratislave, a to bude trvať tri až štyri mesiace.

Moderátor: Nedá sa to nejako urýchliť?

Sládečková: Príliš nie. Podľa informácií vicekonzulky slovenského veľvyslanectva v Prahe Kataríny Sihelskej o zápis do knihy narodení a tým aj o rodný list je možné požiadať buď na ambasáde v Prahe, alebo na matičnom úrade podľa trvalého bydliska, alebo posledného trvalého bydliska jedného z rodičov. Tieto inštitúcie žiadosť potom postúpia Osobitnej matrike.

Moderátor: A nie je možné obrátiť sa priamo na Osobitnú matriku, aby sa tento proces skrátil?

Sládečková: Žiaľ nie, pracovníci Osobitnej matriky žiadosti priamo od občanov nepreberajú. Ale možno o niečo kratšie to bude pri návšteve trvalého bydliska.

Moderátor: Cesta na Slovensko však pre novopečenú mamičku asi nebude tá najlepšia voľba...

Sládečková: Určite, ale môže napríklad splnomocniť niekoho zo svojich príbuzných.

Moderátor: Podpis na plnej moci musí overiť veľvyslanectvo?

Sládečková: Ambasáda túto službu poskytuje, avšak Osobitná matrika uznáva i plné moci overené na notárstvach alebo na tomu poverených obecných úradoch v Českej republike.

Moderátor: Takže je to schodná cesta aj pre toho, kto býva ďalej od Prahy, kde sídli slovenský zastupiteľský úrad.

Sládečková: V každom prípade je dobré predtým si zavolať na konzulárne oddelenie Slovenského veľvyslanectva v Prahe a poradiť sa. Telefón je: 233 113 051.

Moderátor: Všetky potrebné kontakty sú samozrejme aj na webových stránkach: www.mzv.sk/praha. To bola Darina Sládečková a informácie pre rodičov slovenských detí, ktorých sa v zahraničí rodí stále viac. Ďakujem a dopočutia.

Sládečková: Dopočutia.

autor: dsl
Spustit audio

Více z pořadu