Milena Černá: Jestliže člověk může pomáhat druhým, tak žije plný život

Milena Černá

Olga Havlová velice dobře rozpoznávala lidi, poznala, který člověk jí jenom poklonkuje a který je upřímný a mluví pravdu. Tak vzpomíná dlouholetá předsedkyně výboru Dobré vůle - Nadace Olgy Havlové Milena Černá na bývalou první dámu. A protože by letos oslavila 85. narozeniny, rozhodli se v nadaci uspořádat speciální akci – 85 stromů pro Olgu Havlovou.

„Rok Olgy Havlové jsme pojali v nadaci zvláštním způsobem, rozhodli jsme se, že vysázíme po celé České republice na její počest 85 stromů,“ popisuje Milena Černá s tím, že nyní mají vysázeno skoro 50 stromů.

Obce i města měla možnost vybrat si druh stromu a místo, kde ho vysadí. Pak se zasadí tabula s nápisem, proběhne malá slavnost, někde zpívají děti, někde se recituje, lidé tančí...

„Každá obec nebo město si pojalo slavnost zasazení stromu pro Olgu Havlovou jiným způsobem, přijde starosta, zastupitelstvo, lidé a vzpomíná se na paní Olgu,“ popisuje.

Demokracie funguje v každém člověku a záleží na tom, jak se lidé k sobě chovají a jaké hodnoty vyznávají.
Milena Černá

Výbor dobré vůle ale v žádném případě nepřerušuje grantové programy a to, co běžně dělají. A jaké priority si Výbor do budoucna vytyčil? Například navázat na paliativní péči a hospicové hnutí Marie Svatošové.

„Přáli bychom si, aby co nejméně lidí umíralo bez blízkosti svých drahých a za plentou v nemocnici,“ zdůrazňuje s tím, že si na správní radě řekli, že by bylo dobré, kdyby vznikl hospic Olgy Havlové. Právě ta zemřela na zhoubné onemocnění doma. „To Marie Svatošová velmi oceňovala,“ dodává Milena Černá.