Lidé z ostravské Bedřišky znovu bojují o záchranu svého bydlení

27. červen 2024

Obyvatelé někdejší hornické kolonie Bedřiška v ostravské městské části Mariánské Hory a Hulváky bojují za záchranu svého bydlení. Obvod chce, aby se nájemníci se smlouvami na dobu určitou postupně vystěhovali, část z nich do září příštího roku, další zhruba do pěti let.

Podle vedení radnice jsou tamní finské domky za hranicí své životnosti a náklady na jejich opravy jsou vysoké. V místě do budoucna počítá s novou výstavbou. Lidem slibuje náhradní bydlení. S argumenty vedení obvodu však obyvatelé nesouhlasí a slibům nevěří.

„Vedení obvodu se snažilo opakovaně obyvatele Bedřišky vystěhovat a ke stejnému kroku se rozhodlo i v současné době. Rozhodnutí o ukončování nájemních smluv obyvatelům je za posledních 14 let v pořadí již třetím pokusem rozbít zdejší komunitu," řekla ke kauze mluvčí obyvatel Eva Lehotská.

Podle ní v prvních dvou vlnách vystěhovávání odešlo z lokality zhruba 90 lidí, většina z nich podle Lehotské skončila na ubytovnách. „Radnice tvrdí, že domy jsou ve špatném stavu, s tím ale nesouhlasíme. Starosta například tvrdí, že je špatná kanalizace, ale teprve teď se dělá její rozbor, takže je to podle nás účelové tvrzení," uvedla Lehotská. Dodala, že obec sice lidem veřejně slibuje, že jim pomůže zajistit nové bydlení, obyvatelé ale po předchozích zkušenostech slibům nevěří.

„V současném vystěhovávání má přijít o bydlení nejpozději do 30. září příštího roku 32 lidí, z toho 30 Romů včetně 11 dětí, ve druhé fázi do 31. května 2029 pak dalších 12 osob," řekla Lehotská. Z dodatku ke smlouvám, které nájemníci mají s radnicí podepsat, podle ní ale vyplývá, že nájemní smlouvy mohou skončit kdykoliv před těmito termíny, pokud pronajímatel prohlásí, že byt je nezpůsobilý k obývání. „Zároveň jim dodatek zapovídá, aby si nájemci dělali běžné opravy. Obec v dodatku rovněž uvádí, že když přijde třeba havárie vody, že to nebude opravovat, byť jí to přímo ukládá občanský zákoník," řekla Lehotská. Domnívá se, že dodatky ke smlouvám obsahují řadu sporných věcí, které dostávají obyvatele kolonie do nejistoty. Zároveň ani negarantují přidělení náhradního bydlení.

Lehotská tvrdí, že obvod vyvíjí nátlak na obyvatele, aby dodatky podepsali do konce měsíce, jinak budou muset lokalitu opustit tak, jak jim končí dosavadní smlouvy. „Pokud by dodatek podepsali, zbavují se jakéhokoliv vyjednávání i jakékoliv možné ochrany, pokládáme to za velice diskutabilní," podotkla Lehotská. Obyvatelé Bedřišky se proto již písemně obrátili na zastupitelstvo města, v dopise podrobně popisují svou situaci i proměnu lokality v posledních letech. Téma chtějí otevřít také na středečním zasedání zastupitelstva.

Starosta obvodu Patrik Hujdus (Nezávislí) řekl, že domy v oblasti byly vybudovány na dobu dočasnou. „Ta doba už je pryč. Nemáme ambici do nich dále investovat finanční prostředky, protože rekonstrukce domu, který je za svou životností, nám přijde neekonomická a nehospodárná. Analýzy, které máme k dispozici, to i potvrzují, že je výhodnější ty domy snést," řekl Hujdus. Za jediné ekonomicky rozumné řešení starosta považuje postupný útlum bydlení v lokalitě. „Nechceme způsobit nějaký sociální problém," řekl Hujdus. Podle něj naopak obvod vše připravil tak, aby lidé měli možnost se na stěhování připravit a měli dostatek času situaci vyřešit. Dodatky ke smlouvám obvod neposlal nájemníkům, kteří mají smlouvy na dobu neurčitou.

„Vyčítá se nám, že do domů neinvestujeme, ale oprava domu byla v minulosti oceněna na dva miliony korun. Rozpočet obvodu ale není neomezený. Bereme si úvěry na to, abychom mohli opravit infrastrukturu jinde v obvodu a ve chvíli, kdy bychom investovali do Bedřišky, kde dohromady bydlí tolik lidí jako v jednom domě nebo vchodu, tak mi to přijde naprosto neekonomické. Takže jsme museli udělat toto nepopulární rozhodnutí," doplnil Hujdus. Zopakoval, že pokud nájemníci dodržují smlouvy a včas a řádně platí, obvod je připraven se o ně postarat.

Lokalita v minulosti nechvalně proslula žhářským útokem na tamní domek Romů. Její obyvatelé ale poukazují na to, že Bedřiška je dnes zcela jiným místem. Obyvatelé domky svépomocí opravují, zvelebují okolí a řádně hradí poplatky.

zdroj: ČTK
Spustit audio