Koalice Za snadné dárcovství: Závěť nemá nic společného se smrtí, ale se životem. Vyjadřuje, co pro nás bylo důležité

26. říjen 2021

Koalice Za snadné dárcovství prodloužila Měsíc dobročinné závěti až do 12. listopadu. „Rozhodnete-li se odkázat peníze na dobročinné účely, proplatíme vám notářský poplatek. A notáři nestíhají, tak jsme termín prodloužili,“ vysvětluje ředitel koalice Jan Gregor. „Také ze své praxe v posledních dvou letech vidím nárůst závětí. Zhruba třetinu tvoří dobročinné účely,“ doplňuje ho advokát Petr Svoboda. Proč darovat dobročinným organizacím?

Jaký je rozdíl mezi termíny poslední vůle a závěť?

Jan Gregor: Pro mě je lepší poslední vůle, protože vyjadřuje, co to ve skutečnosti je. Říká, o co mi za života šlo, na kom mi záleželo. Může být návodem nejen o majetku, ale o všem, co pro mě bylo důležité. Když ji nesepíšu, udělá to za mě zákonodárce, ale já chci, aby moje poslední vůle byla moje a tím svobodná.

Čtěte také

Mohu v dobročinné závěti rozhodnout, co bude po smrti s mým darem?

Jan Gregor: Můžete vyjádřit svou vůli, což pomáhá dobročinné organizaci: pokud nespecifikujete, na co se má dar použít, sama se snaží dohledat zájmy dárce. Ačkoli to není obvyklé, doporučuji už za života kontaktovat vybranou organizaci a domluvit se, jak s darem naložit. Většina dárců za života organizace nekontaktuje, ale pokud ano, vznikají dlouhodobé blízké vztahy. Dárce v organizaci získává rodinu.

Má závěť přednost před dědictvím ze zákona?

Petr Svoboda: To je princip. Pro případ, že neudám nic, je podle obvyklých modelů sestaveno šest dědických tříd, které postupně přicházejí na řadu. Ale je tady možnost svobodně zvolit a uspořádání zákonodárce změnit nebo ho postavit jinak. Závěť je individuální právní jednání. Vyjadřuje svobodnou vůli.

Proč je při pamatování na dobročinnost důležitá odvaha?

Jan Gregor: Protože pokud mám rodinu, ale chci pamatovat na dobročinnost, je dobré to s rodinou probrat. A to vyžaduje velkou odvahu...

Petr Svoboda: Setkávám se s ní čím dál častěji. Lidé nechtějí odkázat dětem tolik, aby nemusely dělat nic. Můj vnitřní pohled je takový, že si nemohu dělat nároky na nic. A poslední vůle mých rodičů má být respektována.

Je si rovna vlastnoruční závěť s její notářskou formou? Jak se dozvím, že dobročinné organizaci mohu věřit? A k čemu se hodí detailní data o závětích? Poslechněte si celý rozhovor.

autoři: Lucie Výborná ,

Související