Karel Oliva

20. listopad 2008

Ve čtvrtek zavítal do Radiožurnálu jazykovědec Karel Oliva, ředitel Ústavu pro jazyk český. Posluchačům objasnil, jak se v posledních letech změnila čeština, co z ní zmizelo a jak se vyvíjí. A proč je nesmyslné, aby se prohřešky proti spisovnému jazyku trestaly, jako to plánují zavést na Slovensku? "Ve škole by potom museli za pětky z diktátu vybírat pokuty," podotkl Karel Oliva. V pátek 21. listopadu bude hostem vítěz soutěže Živnostník roku 2008.

Dnešní host si hned na počátku posteskl nad jednotvárností otázek, které mu kladou novináři. Sám by raději rozebíral, jak se dá čeština zkoumat a co je na ní zajímavé, než stále opakovat, jak se naše mateřština mění pod vlivem anglicismů. Přesto se tomuto tématu nevyhnul ani v Dopoledním Radiožurnálu.

Moderátorku Lucii Výbornou zajímalo nejen to, jak se čeština změnila v poslední době, ale také jestli bychom se čistě hypoteticky domluvili s návštěvníkem ze středověku. Podle Karla Olivy by to neměl být problém v rovině jazykové. Staročeština byla sice trochu jiná, ale pořád to byl slovanský jazyk, takže v základních obrysech by porozumění bylo možné. Problémy by zřejmě nastaly v situacích, kdy bychom stejnými slovy mínili jinou realitu, jiný kulturní kontext. Pro demonstraci změn v jazyce odcitoval Karel Oliva pasáž z kázání Jana Husa, kterou musel hojně doplnit svými vysvětlivkami.

Jako další příklad vývoje českého jazyka posloužilo slovo pivo, které se v původním významu používalo obecně pro cokoliv, co se pilo. "Protože se nejvíc pil kvašený chmelový nápoj, tak se výraz pivo přenesl jen na tento nápoj," říká Karel Oliva. Podobně tomu bylo i se slovem práce, které dříve znamenalo něco jako otrava nebo utrpení.

Karel Oliva popsal, jak se nový výraz prosadí do spisovné normy: "Vždy to chce nějakou časovou prověrku, není možné, aby se nějaké slovo začalo používat a hned bylo zařazeno do příručky." Podle velmi hrubého odhadu to trvá asi deset let, než je jasné, že se daný výraz opravdu uchytil. Určitá slova zmizí z obecné mluvy stejně rychle, jako se objevila. Sám Karel Oliva by velmi ocenil, kdyby se do spisovné češtiny dostaly výrazy typu "my bysme", které již dnes lidé cítí jako součást spisovné normy, přestože tam zatím nepatří.

Jaké myšlenky se honí hlavou jazykovědci, když objeví v médiích nějaký prohřešek? Sbírá perličky typu "nádobý"? Hrozí další reforma českého pravopisu a kdy vyjde nový slovník spisovného jazyka českého? I to byly otázky, na které odpovídal dnešní host.

Záznam rozhovoru s Karlem Olivou i s dalšími Hosty Radiožurnálu si můžete poslechnout v Rádiu na přání.

autor: peč
Spustit audio