Jan Balog

6. červen 2011

Na svém boxerském kontě má 109 zápasů, z toho 83 vyhraných, už 12 let vede sportovní klub především pro děti ze sociálně slabších rodin a jeho nejoblíbenějším filmem z boxerského prostředí zůstává Rocky. „Motivuje totiž ke snahám něco dokázat a něco na sobě změnit,“ vysvětluje juniorský mistr republiky z roku 1985 a trenér boxu Jan Balog.

Cvičiště nebo také bojiště – takový je český překlad latinského Palaestra, které ve svém názvu nese občanské sdružení založené roku 1999 z iniciativy Jana Baloga. Cíl sdružení je jednoduchý pouze zdánlivě – umožnit smysluplné trávení volného času dětem ze sociálně slabších rodin, které by si nemohly dovolit platit svým dětem žádnou zájmovou činnost.

Myšlenka na vznik podobně prospěšného projektu podle Jana Baloga přišla vlastně úplnou náhodou. To když, jak vzpomíná, před 12 lety kráčel po pražské Vinohradské třídě a oslovila jej skupinka bezprizorních dětí. „Tehdy se na mě obrátily s tím, že by také rády něco dělaly. Říkaly mi: V Riegerových sadech hrají fotbal a my nemůžeme, protože nás tam nechtějí pustit,“ vzpomíná.

Jan Balog tak založil klub Palaestra a začal děti učit to, co uměl nejlépe – box. Zní to jednoduše. Polistopadová doba však je lidí, kteří přišli s podobně dobrým úmyslem a začali pracovat na jeho uskutečnění, relativně plná. Dobré úmysly však většinou ztroskotaly na nedostatku financí. Ne tak v případě sportovního klubu Jana Baloga.

„Mám obrovské štěstí,“ neskrývá trenér. „Výborně jsem se totiž dohodnul s Prahou 2 a i současná politická reprezentace Prahy 2 nám pomáhá a náš program respektuje a podílí se na něm,“ vysvětluje.

Jan Balog v rozhovoru s Lucií Výbornou

Palaestra se za 12 let své existence změnila. Už dávno neplatí, že tento sportovní klub nabízí pouze trénink boxu. Nejen na to, jakou roli v Palaestře hraje i sociální práce a vzdělávání, se svého hosta Lucie Výborná zeptala. Pokud vás zajímají odpovědi Jana Baloga na tuto i další otázky, můžete si je kdykoliv poslechnout v záznamu celého rozhovoru v iRadiu.

Záznam celého rozhovoru s Janem Balogem a dalšími Hosty Radiožurnálu si můžete poslechnout v iRadiu.

autor: als
Spustit audio