Jaký je rozdíl mezi fyzickou a právnickou osobou?

27. říjen 2016
Encyklopedie Radiožurnálu

Jde o dvě základní formy podnikání. Každá z nich má přitom své výhody i nevýhody.

Fyzickou osobou máme na mysli skutečného člověka z masa a kostí, který si vyřídil živnostenský list a splnil další podmínky pro podnikání, vyplývající v prvé řadě z živnostenského zákona.

Takový člověk, známý také pod zkratkou OSVČ – osoba samostatně výdělečně činná, sice ručí za své podnikání celým svým osobním majetkem, ale pokud je začínajícím nebo menším podnikatelem, má pro něj tato forma i značné výhody: přináší mu například málo administrativy nebo jednodušší účtování.

Právnickou osobou označujeme naproti tomu firmu, o které lze dohledat záznam v obchodním rejstříku. Nejrozšířenějším typem takové firmy je společnost s ručením omezením, existují ale i další – například akciová společnost.

Největší rozdíl mezi fyzickou a právnickou osobou je ve vedení účetnictví a ve způsobu stanovení daňového základu. Obojí je u firmy daleko složitější. Na druhou stranu ale statut právnické osoby skýtá například snadnější přístup k financím nebo možnost oddělit osobní majetek od majetku firmy.

autor: Tomáš Dufka
Spustit audio

Související