Jaká povolání pokládají Češi za prestižní

25. leden 2007
Vaše téma

Prestiž profesí, tak to je dnešní Vaše téma. S různými lidmi v něm mluvíme o tom, co se vlastně za tímto slovem skrývá a jakých povolání si my tady v Česku ceníme. Jak už řečeno, žebříčkům prestiže dominují vědci, lékaři, vysokoškolští učitelé. Často se ovšem stává, že společenské uznání profese nejde ruku v ruce s finančním ohodnocením.

Eva HŮLKOVÁ:
Ať se nám to líbí nebo ne, hodně se nám dnes do úvah o prestiži profesí pletly peníze. No, prostě tam také patří, to se nedá nic dělat. I když na míru jejich důležitosti se budou asi názory různit. Zeptala jsem se také ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase, nakolik rozhoduje o prestiži profese to, kolik za ni dostávají lidé peněz?

Petr NEČAS, ministr práce a sociálních věcí /ODS/:
Myslím si, že to vypovídá jen do jisté míry, protože celá řada profesí tradičně nejenom v Česku, ale v západoevropském kontextu nepatří mezi nejvíce honorované a přesto je to profese velmi prestižní. Mám na mysli především vysokoškolské učitele, vědecké pracovníky, ale například v některých částech společnosti jsou to třeba i kněží, pracovníci kultury a podobně. Naopak jsou vysoce prestižní profese, které jsou oceněny platově opět v tom západoevropském kontextu, ale velmi často dnes je tomu i tak v České republice, se jedná například o právníky, lékaře nebo některé lékaře a podobně.

Eva HŮLKOVÁ:
A jaké je vlastně osobní měřítko prestiže profesí Petra Nečase, člověka, Petra Nečase, ministra práce?

Petr NEČAS, ministr práce a sociálních věcí /ODS/:
Musím říci, že můj osobní názor je takový, že já neuznávám hru na prestižní a neprestižní profese. Postmoderní společnost je natolik komplikovaným mechanismem, že výpadek jakékoli profese může způsobit velmi závažné problémy, takže hodnotit ty profese na prestižní a neprestižní podle mého názoru není vůbec na místě a já především hodnotím kvalitu práce lidí, kteří vykonávají jednotlivé profese. Všichni víme, že máme kvalitní i nekvalitní lékaře, kvalitní i nekvalitní politiky, kvalitní i nekvalitní učitele, kvalitní i nekvalitní soustružníky, řidiče a podobně, takže z tohoto pohledu podle mého názoru já osobně pohlížím spíše na to, jak ten člověk dělá svou práci, jaký k ní má vztah, v jaké kvalitě ji odvádí, než to, zda jeho profese je takzvaně prestižní nebo není prestižní.

Eva HŮLKOVÁ:
Hodně jsme tu dnes mluvili o ideálu, o tom, jak skvělé by bylo, kdyby všechno to, co ve výsledku tvoří prestiž určité profese, bylo v souladu a v harmonii, aby uspokojení z práce šlo ruku v ruce se společenským uznáním a taky s oceněním jasně čitelným na výplatní pásce. A názor Petra Nečase?

Petr NEČAS, ministr práce a sociálních věcí /ODS/:
Ideální skloubení je, pokud to přináší obojí, to znamená, jak adekvátní materiální zajištění, tak především uspokojení z práce a chybíli výrazně to první nebo to druhé, tak podle mého názoru člověk v zaměstnání nemůže být spokojen, to znamená, buďto pokud je výrazně podhodnocený vůči svým schopnostem, anebo také tehdy, kdy sice je relativně slušně hodnocený, ale ta práce ho neuspokojuje. Já jsem přesvědčen, že je potřeba kombinovat oba dva faktory, ale také si připustit, že je poměrně značný rozdíl mezi celou řadou profesí a jejich ohodnocením, to je prostě realita, realita všude ve vyspělém světě.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON I.T., s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.

autor: ehů
Spustit audio

Více z pořadu