Internet a SMS

15. březen 2003
Duel Radiožurnálu

Od mikrofonu přeje dobrý poslech Jan Pokorný. Zdá se, že časům, kdy jsme mohli posílat krátké textové zprávy přes internet bez většího omezení, odzvonilo. Proč, co bude dál i o tom budou diskutovat hosté dnešního Duelu Radiožurnálu. Zástupce mobilního operátora Jiří Hájek, vítejte. A Marek Kuchařík ze Serveru Mobil CZ. Proč až dosud šlo posílat krátké textové zprávy přes internet takřka zadarmo, pane Hájku?

Host (Jiří Hájek): Tak, doposud to bylo možné z toho důvodu, že počet těch SMS zpráv nebyl tak velký, nicméně v posledních dvou letech došlo k obrovskému nárůstu. Podle našich odhadů se na celém českém trhu pošle kolem pěti set milionů zpráv, které byly poslány z internetu na mobilní telefony a na internetu platí stejná ekonomická pravidla, jako v jiných odvětvích, to znamená , služba, která má náklady, tak musí také přinášet výnosy. To znamená.

Moderátor (Jan Pokorný): Promiňte, rozumím tomu tak, že až do letošního roku mobilní operátoři, alespoň ti, kteří se nějakým způsobem k tomuto problému postavili, tak museli dotovat tenhle způsob komunikace?

Host (Jiří Hájek): Přirozeně, ano. Nebo respektive to musela dotovat ta větší část těch zákazníků, kteří neposílali, protože i v minulých letech s tím náklady byly spojené, nicméně, tím jak došlo k velkému nárůstu používání této služby, tak tyto náklady se blíží ročně sta milionů českých korun a to už opravdu nebyly udržitelné investice, tudíž operátoři přistupují k určitému omezení posílání těchto zpráv.

Moderátor (Jan Pokorný): Rozumí Marek Kuchařík tomu, proč došlo nebo dochází k té změně?

Host (Marek Kuchařík): Rozumím, i když nemůžu úplně souhlasit s tou ekonomickou neudržitelností, protože ta SMS centra jsou už zkonstruována pro velké zátěže, nicméně dobře, celosvětový trend je zhodnocovat SMS poslané z webu, ale otázka je, jakým způsobem to udělat. Určitě za prvé by měli zůstat nějakým způsobem zvýhodnění kmenoví zákazníci toho operátora, určitý počet SMS by měl mít ten kmenový zákazník z webu vždycky zdarma. Další možností je omezení provozů SMS bran a to jak my jsme byli zvyklí na ty prodlevy mezi odesláním dvou SMS, ale těch možností je mnohem víc. Může se omezovat počet odeslaných textovek z jednoho počítače, tak jsou trošku problémy s adresou, dá se dokonce omezit i celkový objet těch SMS poslaných z jedné webové brány jako třeba ve Francii, ale jakási možnost komunikace s mobilními telefony přes internet by měla zůstat aspoň částečně zdarma, i třeba pomocí dotací těch SMS.

Moderátor (Jan Pokorný): Promiňte, kdyby, kdyby mobilní operátor sáhl k některé z těch forem, o nichž tady mluvil Marek Kuchařík ze serveru Mobil CZ, ptám se vás, pane Hájku, tak by na tom byl stále finančně bit?

Host (Jiří Hájek): Myslíte operátor?

Moderátor (Jan Pokorný): Operátor, ano.

Host (Jiří Hájek): Myslím si, že ty opatření, které pan Kuchařík zmiňoval sníží počet takto zasílaných SMS, ale především je sníží pro podnikatelské subjekty, to tady ještě nezaznělo, jeden z těch důvodů bylo, aby třetí strany nemohly přes tuto formu zasílání zpráv zdarma provozovat svoje aktivity anebo parazitovat na těch aktivitách, já dám jeden příklad. Třeba na serveru I dnes si můžete objednat zpravodajství na mobilní telefon za něj zaplatit, to, co se často dělo, že si ho jeden člověk objednal, zaplatil za něj a dalším patnácti ho poté rozeslal. To znamená i poskytovatele obsahu a bezpochyby portál I dnes nebo jeho SMS zprávy mají určitou hodnotu a zákazníci za něj také musí platit, takže tam docházelo k tomuto zneužívání, to znamená, pro tu klasickou mezilidskou komunikaci, to znamená, domluvit se, kdy spolu pudeme na pivo nebo jestli budeme hrát squash a nebo kdy jede autobus, tak ta možnost je tady nadále.

Moderátor (Jan Pokorný): Markovi Kuchaříkovi jsem vzal ovšem slovo ve chvíli, kdy se nadechl a řekl, ale hlavně

Host (Marek Kuchařík): Teď přesně nevím, v kterým momentu to bylo. Mě zaujal teďka ten

Moderátor (Jan Pokorný): Reagujte tedy na to, co říkal pan Hájek.

Host (Marek Kuchařík): To se trošku týká tahle ta otázka rozesílání hromadných , jsme tady zmínili zrovna i dnes a kopírování zpráv na e-mail, ale to se může týkat nejrůznějších reklamních marketinkových a jiných akcí , na který teda marketinkový firmy můžou parazitovat na operátorským softwaru a hardwaru , jde o to, že to se dá omezit z operátora, ty opatření jdou softwarově jdou, tak že ty textovky, ty, který obsahujou jakýsi nevyžádaný obsah,odfiltrovat. Takže tenhle ten argument operátorů, který se týkal anonymního spemingu , není úplně korektní, protože oni můžou omezit svým opatřením.

Host (Jiří Hájek): Ale říkáte, že musí ti operátoři investovat, to znamená, na druhou stranu říkáte, že musí svou zákaznickou bázi těch jiných zákazníků zatížit určitými náklady, které jsou spojené s tím, že musí investovat do rozvoje té služby a přirozeně operátoři se především snaží investovat do služeb, který používají všichni zákazníci a snažit se udělat své služby dostupné a ne se snažit investovat do věcí, aby zabránili vyloženě parazitování některých komerčních subjektů na svoji síti.

Moderátor (Jan Pokorný): Jinými slovy, dostáváme se i k argumentu, že mobilní operátor je vlastně zisková společnost a jako podnikatel se logicky snaží o co největší zisk.

Host (Marek Kuchařík): Určitě, na druhou stranu těmi všemi zákazníky jsou ta webová brána slouží pro zasílání SMS těm všem zákazníkům toho mobilního operátora, takže nedá se říct, že by zpřístupnění zdarma bylo jakýmsi tahem proti, který musí oni platit. Oni mají služebně výhodu, protože jim může poslat právě ten kamarád, co jde na pivo tu SMS zdarma. Myslím, že v kombinaci s antistemem, v kombinaci s omezením časovým SMS nebo množstvím , je udržitelný ty brány ponechat zdarma. Ještě jsem chtěl , to mě napadlo, to jsem zapomněl dodat, tam je hrozně velký rozpětí mezi tím, mezi cenou a datovou náročností SMS. Nebudeme se zabíhat do podrobností, ale můžeme říci, že..

Moderátor (Jan Pokorný): Taky tak od oka, kolik tak přenos jedné stošedesátiznakové SMS činí.

Host (Marek Kuchařík): Dvě stě bitů a minuta hovoru je sto kilobitů, takže tady si můžem , to je řádově jiná jednotka, ukázat, že ta cena by vlastně měla být řádově taky úplně jiná, když jsme si představili, že tady bude šest, osm operátorů, byly jsme dost velká země, ta cena SMS by klesla na třicet halířů, dvacet halířů, zcela určitě, protože jejich výrobní cena je v řádech halířů.

Moderátor (Jan Pokorný): Dá se to i podle zástupce operátora měřit, podle objemu dat přenesených při textovce a třeba při telefonním hovoru?

Host (Jiří Hájek): Rozhodně ne, protože ty SMS zprávy se neposílají podle objemu, jako je třeba technologie GP Ares, ale mluví v klasické GM síti, je samozřejmě pravdou, že ten náklad na SMS je o něco menší, než z mobilního telefonu, ale pořád je nesmírně vysoký a myslím, že tu technologii, kteří mobilní operátoři kupují, kupují od zahraničních výrobců a kupují úplně za stejnou cenu jako německý nebo italský operátor. Nicméně mě zaujala poznámka pana Kuchaříka, že by nadále ty zprávy z internetu měly zůstat zdarma. To znamená, že čistě demagogicky by potom mohl chtít, aby i SMS z mobilního telefonu byla zdarma nebo, aby hovor z mobilního telefonu byl zdarma. Proč bereme na internetový prostředí jiný měřítko, když stejně tomu operátorovi vznikají náklady? Já bych taky osobně byl rád, kdybych si šel na pivo a pivo bylo zdarma nebo abych

Moderátor (Jan Pokorný): Ještě byste si poslal textovku zdarma, aby jste šli s kamarádem na to pivo.

Host (Jiří Hájek): Ale já přirozeně, je to reakce každého zákazníka, že je nejlepší mít kvalitní službu zdarma, ale právě proto, aby byla kvalitní, se do ní musí investovat. Takže mě by zajímalo, jak dochází k tomu, že zrovna z internetu by to mělo být zdarma, protože on přece není zdarma, nákladově.

Host (Marek Kuchařík): Já jsem, mimochodem, ani pro toho uživatele není zdarma, on se taky musí připojit, ale já jsem řekl,že s tím omezením množstevním, ať množstevním nebo časovým by měl být zdarma a zrovna mě ta poznámka vaše, budu kontrolovat příkladem, že by měly být z mobilního telefonu zdarma textovky. Oni skutečně jsou u jednoho operátora i z mobilního telefonu zdarma textové zprávy, jeden z mobilních operátorů v Americe. Tím nechci říct, že by se to mělo zavést u nás, ale chci jen říct, že ta cena té textové zprávy , jste řekl, že je to nákladné, nemůžem to počítat jenom v datech, v těch bitech, protože tam jsou určitý operace s tím, že musí být doručena, musí čekat na centrum, musí vyhledávat toho zákazníka, ale přeci jenom, když si jeden z našich operátorů může dovolit textovku za třicet pět haléřů, tak asi vidíme, že ta cena není tak vysoká, není v řádech korun, že to není nákladná věc, to určitě není, správní argument, oproti hovorům určitě ne. Na druhou stranu, já chápu pozice operátorů u nás, kdy se už ten trh, ta penetrace je natolik vysoká, že se nezískávají noví zákazníci, na druhou stranu, síť se musí posilovat, jsou nové technologie, investovat se musí, že. Někde ty peníze vzít musí. SMS a textové zprávy, mimochodem označované jako dojné krávy mezi operátory, jsou jedním z výhodných prostředků, kde ty peníze získat. Je to zisková organizace, která musí investovat a někdy ty peníze vzít musí, takže to je na druhou stranu samozřejmě pochopitelné. Nicméně náklady nejsou vysoké.

Moderátor (Jan Pokorný): Zlí jazykové také říkají, že trh s mobilními telefony u nás je nasycen, takže operátorům už ani tolik nejde o toho jejich zákazníka, ale že to je i důvod, proč z části přistupují k tomu zpoplatnit ať už takovou nebo jinou formou posílání krátkých textových zpráv z internetu.

Host (Jiří Hájek): Já bych s tím tak úplně nesouhlasil. Pořád , je i v loňském roce ještě došlo k podstatnému nárůstu nových zákazníků a i čísla za první měsíce letošního roku mluví o tom, že pořád tady prostor je, nicméně ten hlavní argument je skutečně o tom, že ta služba rostla opravdu exponencionálně , ta její využívanost, to znamená i ty náklady se exponencionálně zvyšovaly a pokud se bavíme o zhruba pět seti milionech zpráv poslaných a sto milionech nákladů, který jsou s tím spojený pro tento trh, tak to jsou nemalé peníze a ty operátoři sem přivedli nejnovější technologie. Penetrace mobilních telefonů je jedna z nejvyšších ve střední a východní Evropě, to znamená, je to taky dáno díky tomu, že jsou schopni efektivně poskytovat svoje služby za, za rozumný peníze, ale taky mají svoji zodpovědnosti vůči akcionářům, stejně jako musíme platit poplatky Českému rozhlasu a podobně. Prostě služba, se kterou jsou spojené náklady a která je žádaná, o čemž ty vzrušené debaty určitě svědčí o tom, že o tu službu je zájem, tak na druhé straně za to ta služba musí být zpoplatněna. Protože pokud vezmu, že ty zprávy z internetu posílalo odhadem něco kolem pěti až deseti procenty zákaznické báze, tak také musím říct na druhou stranu, že těch devadesát procent na ně doplácelo, protože ta služba nebyla zdarma. Ty náklady se někde musely projevit, to znamená, tím, že jsme postavili míň vysílacích stanic, přivezli jsme sem méně zajímavých telefonů nebo jsme ty telefony méně dotovali, že služba je zdarma, prostě není, ta služba má náklady.

Moderátor (Jan Pokorný): Jenom doušku, dá se tedy očekávat, že zpoplatněním posílání textovek z internetu se mobilním operátorům uvolní ruce a jejich síť bude řekněme ještě, ještě pestřejší, ještě pokrytějším území , bude o to víc nových telefonů?

Host (Jiří Hájek): Myslím si, že z těch informací, který já mám, tak určitě se to projeví na širším portfoliu telefonů a bude to umožňovat i třeba větší dotace těchto telefonů a nebo rozvoj nehlasových služeb.

Host (Marek Kuchařík): Uvidíme, jak se to odrazí v reálu, uvidíme, nicméně ještě jsme se nezmínili o další možnosti, jakým způsobem pokrýt odesílání, ponecháním textovek zdarma, jsou to tak zvaně sponzorované textovky, jeden z operátorů k nim teď přistoupil. Proč jste se nepokusili najít nějaký jiný model , než ten, který jste zvolili, tedy zpoplatnění textovek, například tenhle model sponzorství textovek.

Moderátor (Jan Pokorný): Proč jeden operátor sponzoruje, druhý to dělá jinak, třetí to nedělá vůbec, ten se zase nabízí otázka, jestli je pravda, že se všichni tři mobilní operátoři u nás měli na tomhle domluvit a začít s tímhle tím aktem. Najednou, leč asi konkurenční prostředí zafungovalo, takže ani tam dohody neplatily.

Host (Jiří Hájek): Já musím v každým případě popřít jakýkoliv dohody , myslím, že kdo sleduje...

Moderátor (Jan Pokorný): Ani pokus o ně nebyl?

Host (Jiří Hájek): Ani pokus o ně nebyl a myslím,kdo sleduje mobilní prostředí, tak je to jedno z nejvíc konkurencí nebo konkurenčních prostředí tady na českým trhu a k těm různým modelům. Vy sám jste jich několik zmínil. Jeden z těch modelů je, že snížíte kvalitu té SMS zprávy, že je tam menší počet znaků a je sponzorovaná, ten druhý model je, že ta SMS zpráva je kvalitně vyšší, to znamená, i z té SMS brány vypadá, že odchází z vašeho mobilního telefonu, to znamená, pokud ji pošlete vy, tak mi přijde z vašeho konkrétního mobilního čísla a pak jich máte určitý počet zdarma a teprve nad to platíte. To znamená, jeden model je celkový snížení kvality a všechny zdarma, jedno je sto procentní kvalita, část zdarma a teprve třeba nad sto SMS zpráv měsíčně poté platíte.

Host (Marek Kuchařík): Čí je model dvě brány pro operátora placená z absolutní kvalitní službou adresáře, rozesílání pro víc lidí, dlouhé SMS neplacená, určitý místo pro reklamní text, SMS zdarma i to je možný model.

Moderátor (Jan Pokorný): Jak vám by se, Marku, jako koncovému uživateli líbilo, kdyby vám tedy začaly přicházat nebo až začnou přicházet textovky ,obsahující sto znaků reklamního textu?

Host (Marek Kuchařík): Devadesát devět.

Moderátor (Jan Pokorný): Devadesát devět, promiňte.

Host (Marek Kuchařík): Je to moc, je to i v evropským měřítku nedobrej poměr pro reklamní a marketinkový agentury. Je to jinde v Evropě i opačně, méně těch poměr sdělení služební sdělení, reklamní sdělení.

Moderátor (Jan Pokorný): Někde jsem slyšel, že při téhle formě zpoplatnění nebo sponzoringu krátkých textových zpráv, tak si ten uživatel bude moci vybrat téma té reklamy, aby jaksi spíš korespondovala s tím sdělením, aby tam nebylo takové to, co se často uvádí, babička umřela, nakupte si v našem supermarketu, jogurty x,y.

Host (Marek Kuchařík): Chápu, to souvisí s mobilním marketinkem spíš než. Jednak si budem moc zvolit a jednak s určitým, nebo se svolením uživatele, pokud operátor bude mít data, sám ten operátor na něj bude cílit, bude mu posílat cílovou reklamu, která , jak se bude předpokládat, že zasáhne, že to bude pro toho uživatele nějakým způsobem přínosný a hlavně přínosný pro tu zadavatelskou firmu. Určitě spousta uživatelů, kterým to vadit nebude, který dají přednost.

Moderátor (Jan Pokorný): Ale je řada těch, kterým to asi vadit bude.

Host (Jiří Hájek): My třeba z našich průzkumů víme, že podstatná část zákazníků není u nás s touto formou reklamy příliš ztotožněna. Proto třeba my jsme sáhli do šuplíku pro, pro druhé řešení.

Moderátor (Jan Pokorný): Ať tak , či tak, zpoplatnili svým způsobem posílání textovek z internetu dva operátoři, kteří jsou na našem území, na co podle vás čeká ten třetí?

Host (Marek Kuchařík): Ten třetí má dvě možnosti, buď bude využívat tu skutečnost, že nemá placenou web bránu a bude použije ji v reklamě a vytěží z toho maximum a nebo přijde s nějakým chytrým řešením, který těžko odhadnout a nebo zavede dvě webový brány, jednu placenou, jednu neplacenou.

Moderátor (Jan Pokorný): Říká Marek Kuchařík ze serveru Mobil CZ, co si myslíte vy, pane Hájku?

Host (Jiří Hájek): Konečně, to je otázka asi na třetího operátora. Obecně ale zkušenost ze zahraničí mluví o tom, podle těch posledních čísel, že osmdesát pět až devadesát pět procent těch operátorů tyto zprávy zpoplatňuje a je otázka prostě, jaký ekonomický model jaká firma zvolí, nicméně my především chceme investovat do služeb pro všechny naše zákazníky a také, a to byl obecně ještě jednu věc, kterou jsme tady nezmínili u těch SMS bran. U těch otevřených de facto tu zprávu mohl poslat kterýkoliv uživatel, ať už z těch mobilních operátorů a nebo i ten, který neměl vůbec a to, to mi přijde poněkud zvláštní, když někdo vám zvyšuje náklady ve vaší síti a vůbec ji nepoužívá a ještě abych předešel třeba otázce pana Kuchaříka. My jsme samozřejmě sledovali to, zda nedocházelo k tomu, pokud vám třeba přišla textová zpráva zdarma z internetu, zdali jste nevolal nebo neposlal placenou SMS zpátky. Ne, tak to nefungovalo, protože přirozeně, kdyby to takhle fungovalo, tak ti operátoři budou schopni z té dodatečné iniciace dalšího hovoru či SMS tu ztrátu pokrýt, ale takhle to bohužel nefungovalo.

Moderátor (Jan Pokorný): Pánové, já vám děkuju za zajímavé názory a musím na závěr konstatovat, že jsme se tady bavili o mobilních operátorech, aniž by během dvaceti minut padlo jedno konkrétní jméno, toho kterého operátora. Děkuju, Jiří Hájek, Marek Kuchařík. Hezký večer, na shledanou.

Host (Jiří Hájek): Děkujem, na shledanou.

Host (Marek Kuchařík): Děkujem, na shledanou.

Autorizovaným pořizovatelem elektronického přepisu pořadů Českého rozhlasu je ANOPRESS IT, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autor: jap
Spustit audio

Více z pořadu