Inkluze Romů a posilování jejich postavení: Předběžné oznámení vyhlášení výzev

18. červen 2020

Ministerstvo financí ve spolupráci s Úřadem vlády ČR připravuje na konci června vyhlášení prvních dvou výzev v oblasti začleňování Romů a posilování jejich postavení. Projekty v programu Lidská práva, začleňování Romů a domácí a genderově podmíněné násilí podpoří Norské fondy 2014 - 2021.

Výzvy Podpora romských platforem v krajích a na místní úrovni (HROVA1A) s finanční alokací ve výši 22 616 000 a Budování kapacit romských poradců (HROVA1B) s finanční alokací ve výši 33 924 000 Kč mají za cíl vytvářet potřebná opatření, která pomohou v aktivizaci a zplnomocňování Romů a zajistí účinnou podporu při integraci romské menšiny a posílení fungování regionální a místní integrace. Vyhlášení těchto výzev se předpokládá na konci června 2020. Předkládání projektů bude možné po dobu pěti měsíců od vyhlášení výzvy.

Výzvy podpoří projekty, které přispějí například ke zlepšení soužití Romů s majoritní společností, posílení a rozšíření sítě romských poradců a podporu romské integrace, pořádání seminářů a praktických workshopů, které mohou mít vliv na zplnomocňování Romů, a mnoho dalších aktivit, které budou detailněji specifikovány v textu výzev.

Kromě dvou výše uvedených výzev bude do konce roku 2020 v oblasti začleňování Romů a posilování jejich postavení vyhlášena ještě další výzva, která se zaměří na tvorbu motivačních prázdninových programů a mimoškolních aktivit pro romské děti.

Více informací o programu a připravovaných výzvách najdete zde.

autor: Ministerstvo financí ČR
Spustit audio