Hlad je součástí tradice i správného stravování. Dobrý je také pro zdraví

30. březen 2018
Glosa Pavla Maurera

Je Velký pátek a tak si budeme vyprávět o hladu. Tedy o půstu. Je totiž na místě si připomenout i ty velikonoční tradice, které se týkají naší střídmosti a sebekontroly. Půst není jenom náboženskou záležitostí, ale patří také do konceptu správného stravování a promyšlené životosprávy, říká Pavel Maurer.

V islámu je půst nařízen během měsíce ramadánu. Půst se drží od svítání do západu slunce, během dne se smí jen pít čistá voda. Po setmění pak jíst potraviny povolené islámem. Kromě jídla se půst v měsíci ramadánu týká také kouření a sexu.

I v judaismu mají postní dny obrovský význam. Jsou neodmyslitelně spojeny s duševní očistou, sebezpytováním a studiem a jsou zároveň obdobou oběti, neboť namísto obětovaného zvířete a jeho masa a tuku, člověk „spaluje“ (neboli obětuje) „své vlastní maso a svůj tuk“.

V biologii a medicíně je půst příkladem příznivého působení mírné zátěže na organismus.

Postění se spojuje s tím, že zpomalujeme procesy našeho stárnutí, růstu nádorů a dalších chorob. Je však třeba mít na zřeteli, že v období úplného půstu má člověk zhoršenou schopnost bránit se infekci, zhojení poranění, sníženou plodnost a musí zvládnout další zdravotní rizika. I pro zdravého člověka proto lékaři nedoporučují držet úplný půst déle než tři dny.

Čtěte také

Na Velký pátek se vážou i některé pověry. V lidových bájích je tento den spojován s magickými silami. Otevírají se hory, aby vydaly své poklady; v tento den by se nemělo nic půjčovat, protože půjčená věc by mohla být očarována; nesmí se hýbat se zemí (tedy rýt, kopat, okopávat), ani prát prádlo, protože by bylo namáčeno do Kristovy krve.

V křesťanském kalendáři je Velký pátek připomínkou utrpení a smrti Ježíše Krista na kříži. Pokud jste někdo letos držel klasických 40 dnů půstu, tedy zásadní nebo i malou redukci jídla – gratuluji! Určitě vám to neublížilo a pravděpodobně jste pro své tělo udělali příjemnou očistu. Ta není, v naší předimenzované době, určitě nikdy na škodu i mimo Velikonoce!

Hezký pátek a hlavně nejezte, nepijte a když to půjde – ani nežijte blbě!

autor: Pavel Maurer
Spustit audio