HandyCamping 23. října 2003

23. říjen 2003
HandyCamping

23. října byli tématem HandyCampingu lidé, kteří se starají o mentálně postižené. Hostem byl MUDr. Milan Šůra z Liberce, otec dvou synů a velký bojovník za práva lidí s mentálním postižením.

Jeden z jeho synů je autista (autismus je psychická porucha v raném dětství, při níž je vážně narušeno navazování kontaktu dítěte s okolím, vytváření jeho citových a společenských vztahů). Liberecká Občanská iniciativa vedená panem Šůrou má partnerské město v Holandsku, se kterým spolupracují a získávají od nich cenné zkušenosti.

V Liberci se již podařilo vybudovat komunitní bydlení a dům s chráněnými byty, kde se starají o čtyřicet lidí. Do budoucna mají v plánu ještě postavit chráněné dílny, ve kterých by se měli naučit pracovat na tkalcovských stavech a utkané látky chtějí prodávat v prodejnách. Hlavním cílem je umožnit lidem s mentálním postižením samostatný život.

Pozvánky:

V Olomouci stále probíhá výstava fotografií Jindřicha Štreita nazvaná Cesty života. Výstava je završením pětileté práce se zdravotně postiženými lidmi převážně z olomouckého kraje. Můžete ji navštívit v galerii PERSEUS v olomouckém regionálním centru do 24. října.

Asociace informačních systémů pro osoby se specifickými potřebami (AISO) je tvůrcem portálu www.helpnet.cz. Na těchto stránkách najdete důležité informace a odkazy pro osoby s různým typem zdravotního postižení. Jednotlivé záznamy jsou uloženy do šesti rubrik: zrakové postižení, sluchové postižení, tělesné postižení, vnitřní nemoci, mentální postižení a duševní nemoci.

V listopadu pořádá Galerie Zdravého města Karviná výstavu obrazů "Reflexe pocitů" Jitky Gřeškové a Miloslavy Sztemonové. Galerie je přístupná i pro vozíčkáře. Vstupné je zdarma a navštívit ji můžete denně od 10 do 16 hodin mimo sobot a nedělí.

V Brně je další bezbariérové divadlo. Je to Janáčkovo divadlo, ve kterém pro pohodlí diváků stavbaři zvětšili rozestupy mezi řadami a do hlediště zabudovali sedadla i pro tělesně postižené diváky. Můžete si tedy v příjemném prostředí a hlavně pohodlně vychutnat představení.

Jihlava má bezbariérovou knihovnu, vozíčkáři ji mohou navštívit bez pomoci. V přízemí je výpůjční hala, v 1. a 2. poschodí půjčovna pro dospělé, internetová studovna, informační oddělení, studovna a čítárna. 3. poschodí je věnováno dětskému oddělení, studovně pro mládež a hudebnímu oddělení. Ve 3. poschodí naleznete také zvukovou knihovnu pro nevidomé a zrakově postižené (půjčování zvukových knih na magnetových kazetách, které jsou pravidelně obměňovány, ozvučený PC včetně skeneru, internet pro nevidomé). Služba je bezplatná pro členy SONSu nebo se můžete prokázat lékařským potvrzením.

Sport:

Ing. Jaroslav Pauer nám představil nový sport - hokej standing. Je určen pro hráče s podkolení amputací a souměřitelně postižené nebo s amputací horních končetin a souměřitelně postižené. Založen byl v Americe v Bostonu. Pravidla jsou jako v normálním hokeji. V příštím roce se bude v Praze konat Mistrovství světa ve sledge hokeji a v hokeji standing.

Pokud máte zájem o více informací, můžete volat na telefon 606 292 225 (ing. J. Pauer).

autoři: jon , Veronika Žilková , Štěpán Žilka
Spustit audio