Ekologie výroby a ochrana životního prostředí

5. červen 2006
Vaše téma

V dnešním Vašem tématu, jak už možná víte, se věnujeme ekologii výroby. Respektive stavu českých provozů ve vztahů k životnímu prostředí. Už jsme slyšeli reportáž z Havlíčkobrodska, kde místní obyvatele dvacet let trápily pachy z místní kafilérky. V posledních letech se hodně ale změnilo. Jaká je tedy právní ochrana životního prostředí a co všechno musí výrobce respektovat?

Česko se stačilo vybavit v uplynulých letech řadou zákonů a norem, které chrání přírodu před negativními vlivy průmyslové výroby, a to nejen s ohledem na vstup do Evropské unie, ale vůbec v zájmu životního prostředí a lidí samotných, potvrzuje to i Člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy a Evropského ekonomického a sociálního výboru inženýr Josef Zbořil.

Zbořil: Česká republika je na tom poměrně velice dobře, v některých případech i lépe než jiné členské země. Také situace kolem vlivu podnikání nebo průmyslové výroby na životní prostředí doznala obrovských změn a zlepšení, takže se nemáme u nás za co stydět.

Ekologický poradce Ministerstva průmyslu a obchodu Jiří Hanzlíček přitom soudí, že kolem škodlivých dopadů výroby na životní prostředí je celá řada fám, které šíří různé iniciativy prostřednictvím medií a dodává.

Hanzlíček: Skutečnost je taková, že Česká republika má na sto zákonů legislativních předpisů, nařízení vlád a mnohonásobných novel. To má své výhody i nevýhody. Co se týká nově přicházejících investorů a především těch zahraničních, není možné, by neplnili všechny zákonné normy a ustanovení.

Zdůrazňuje Jiří Hanzlíček a vyvrací tak možné obavy, že se Česká republika stane jakousi banánovou republikou EU, kam se budou vyvážet neekologické provozy. Na stejné téma se vyjadřuje i ekonomický expert Josef Zbořil.

Zbořil: Taková situace zatím není a nenastává, může docházet k různým výjimkám, nicméně ty nepotvrzují pravidlo a jk nám dochází výroby, které jsou stejně moderní, jako třeba v Německu, dokonce někdy i modernější. Začínají se tady objevovat investoři zpracovatelských technologií a to velice špičkových.

Normy ale "zatěžují" samotného podnikatele, nakolik to odčerpává zisk?

Zbořil: Nejde ani tak o odčerpávání zisků, spíš o to, že my, jako svaz průmyslu se zaměřujeme na pozici, jakým způsobem je české právo v životním prostředí uplatňováno. Tady máme největší výhrady k tomu, že v podstatě přístupy jsou silně administrativně byrokratické, nepodporují určitá rizika či vstřícnější řešení.

A právě o byrokracii při vyřizování ekologických atestů v českém průmyslu bude jedno z odpoledních vydání Vašeho tématu. Poslouchejte opět od 14:15, na ČRo1-Radiožurnálu.

autor: dst
Spustit audio

Více z pořadu