Dominik Duka: Velikonoce přinášejí naději

8. duben 2012
Glosa Dominika Duky , Glosa Dominika Duky

Velikonoční drama nekončí propadem do smutku a rezignace. Čím víc se totiž noříte do tajemství Velikonoc, tím víc si je zamilujete.

Na rozdíl od Vánoc nebude asi mnoho našich občanů tvrdit, že se těší nebo těšili na Velikonoce. Patřím ke generaci, která především na venkově a v malých městech prožívala rok ve střídavém cyklu církevních svátků na podloží zemědělské civilizace. To se projevovalo i v textech pronášených modliteb.

Velikonoce, májové pobožnosti, procesí Božího těla, mariánské pouti v srpnu, svátek sv. Václava, Dušičky a Vánoce. Velkými a oblíbenými svátky byly posvícení a pouť či na Moravě hody. Lhal bych, kdybych tvrdil, že Velikonoce jsem v dětství chápal podle církevního tvrzení, že jsou to největší svátky v roce a hlavní svátky celého křesťanství. Vůbec mě nelákala koleda, barvení vajíček a vyplácení děvčat pomlázkou.

To, co bylo na Velikonocích v našem dětství přitažlivé, byl Boží hrob, respektive stráž nás chlapců u Božího hrobu. Jaké však bylo naše zklamání, že jsme nevyfasovali přilbu a kopí. Ale pak přišel podvečerní průvod vzkříšení, který končíval až za tmy.

Teprve později jsem byl více a více přitahován velikonočním dramatem, které nekončilo propadem do smutku a rezignace, nýbrž Ježíšovým vzkříšením. A tak celé jeho úsilí o nový a také pro nás kluky krásný život, pochopení a přátelství znamenalo vítězství.

V tomto světle všechny ty oběti, nespravedlnosti a věznění 50. let – doba mého dětství a dospívání – získávaly nový smysl a zde se rodila naděje. Pokaždé, když jsem slyšel či vyslovoval „ono to praskne“, se mi vybavil odvalený kámen od hrobu.

A tak po letech vím, proč na slavení Velikonoc přicházeli skauti i sokoli, orlové a degradovaní důstojníci. Všichni ti, kteří věděli a v jejichž očích zářila naděje a radost. Čím více jsem se nořil do tajemství Velikonoc, tím více jsem si je zamiloval. Zkuste to také. Není vůbec nic ztraceno. Podrazy, zbabělost i zrada, to vše prohraje, tak jako tomu bylo i o Kristových Velikonocích. Kámen z našich srdcí bude znovu odvalen.

autor: Dominik Duka
Spustit audio