Dohady mezi odboráři a vedením Škodovky o zvýšení platů

18. leden 2003
Duel Radiožurnálu

Dobrý poslech přeje Vladimír Kroc. Ani po osmém kole kolektivního vyjednávání se nedohodli zástupci firmy Škoda Auto s odboráři na růstu mezd v letošním roce. Zatímco vedení společnosti navrhuje 3% nárůst, odboráři požadují 10,5 %. To má prý podporu i předsedy podnikové rady firmy Volkswagen Klause Volkerta. U mikrofonu jsou mluvčí společnosti Škoda Auto Jaroslav Černý a tiskový pracovník odborové organizace svazu Kovo Škoda Auto Jaromír Cvrček. Dobrý den.

Host (Jaroslav Černý): Dobrý den.

Host (Jaromír Cvrček): Hezké odpoledne.

Moderátor (Vladimír Kroc): Pane Cvrčku, podle odhadů má být letošní inflace jedno až dvě procenta. O co se opírá požadavek odborů na zvýšení mezd o deset a půl procenta?

Host (Jaromír Cvrček): Předně je nutno říct, že tato čísla nejsou čísly vymyšlenými, ale opírají se o obrovský komplex ekonomických argumentů, které odbory soustřeďovaly už po několik předcházejících měsíců. Ty argumenty a čísla lze rozdělit do několika skupin, od těch čísel, která vycházejí z Českého statistického úřadu, to za prvé, ale i pochopitelně i čísla, které odbory musely získat na ekonomické bázi, které se přímo týkají hospodaření firmy.

Moderátor (Vladimír Kroc): Čili vy na těch deseti a půl procentu trváte?

Host (Jaromír Cvrček): Chtěl bych znovu opakovat, že to, že to v podstatě není to vymyšlené číslo, je to číslo, které vypočítali naši odboroví ekonomové, takže není to číslo, které by bylo ..

Moderátor (Vladimír Kroc): Rozumíte tomu jako nezbytnost? Pane Černý, proč se vám zdá požadavek odborářů nepřiměřený?

Host (Jaroslav Černý): Takhle, musíme říci, že z pohledu ekonomického firmy, kdy v loňském roce , jak všichni víte, ty automobilové trhy, zejména v Evropě, nešly tak dobře, jako, jako v letech minulých a abychom zajistili další hospodářský vývoj společnosti, tak naší možností je, to co navrhujeme, vlastně ty tři procenta v roce 2003 a tři celý dva 2004.

Moderátor (Vladimír Kroc): Tedy i vy se opíráte o ekonomické prognózy. Vychází to ale možná z toho, tedy požadavek odborářů, že reálná mzda ve Škodovce v podstatě klesla oproti období před dvěma lety. Tedy, oni vlastně chtějí kompenzovat ten propad výroby, to byl ten váš argument.

Host (Jaroslav Černý): Reálná mzda. Musíme si, musíme si rozdělit, z čeho počítáme reálnou mzdu. A pokud bychom to srovnávali s jinými podniky v České republice, tak bychom měli mít jednu stejnou základnu, a to základnu u mzdy bez přesčasů, prostě, ten základ, ze kterýho to, ale pokud vememe tento základ, tak ta reálná mzda stoupla. Samozřejmě, pokud se napočítají přesčasy a veškeré výhody další, které firma navrhuje nebo nabízí, tak potom můžeme dojít k jinému závěru.

Moderátor (Vladimír Kroc): Pokud mám správné informace, tak už v současnosti sou průměrné platy ve Škodovce o zhruba dva tisíce vyšší, než je celostátní průměr. Je vám to málo, pane Cvrčku?

Host (Jaromír Cvrček): My v podstatě nechceme nic jiného, než spravedlivé ohodnocení práce zaměstnanců Škodovky, a ta je oproti jiným firmám, musí být oproti jiným, jiným firmám vyšší.

Moderátor (Vladimír Kroc): Proč?

Host (Jaromír Cvrček): Těch důvodů je celá řada. Zaměstnanci jednak musí podávat o mnoho, mnoho větší, vyšší pracovní výkony, musí být daleko flexibilnější a položím jednu zásadní otázku, kdo jiný, než TOP l, firma, která skutečně plní a splňuje hlavní ekonomické ukazatele, kterými sou produkce a produktivita, to sou základní ukazatele pro možné přidání, kdo jiný by měl dostat přidáno, než zaměstnanci Škodovky?

Moderátor (Vladimír Kroc): Je pravda, že to je asi zájem i vedení podniku, aby byli zaměstnanci spokojeni, především se mzdou.

Host (Jaroslav Černý): Samozřejmě, samozřejmě. Jako ta reálná mzda nám od roku 2000 stoupla o dvě celé čtyři procenta, ale, jak říkám, vyloženě, když vemu tu základnu bez přesčasů a bez toho a i s tímto naším návrhem navýšení jsme pořád výše, nežli, nežli firmy, které podle čísel SAPU se to pohybuje kolem třech a půl procenta.

Moderátor (Vladimír Kroc): V úterý se obě strany dohodly na tom, že rozdílná stanoviska má sladit zprostředkovatel, bývalý federální poslanec Ivan Fišera. Proč potřebujete k dohodě třetí subjekt? Já bych to rád slyšel od obou, čili můžeme začít panem Cvrčkem.

Host (Jaromír Cvrček): Já bych řekl asi k tomu následující, že odbory, tak jak, jako odbory , nakonec v celém vyspělém světě, sou rozhodnuty v případě neúspěchu dalších jednání použít těch nejzásadnějších, nejprogresivnějších prostředků a to je, to je stávka. Budiž nám přičteno k dobru, že se podniková rada, co by nejvyšší odborový orgán ve Škodě Auto rozhodlo, že nebude v případě potřeby použití stávky postupovat cestou divokých stávek, ale bude postupovat v duchu platných zákonů této země. No a potřeba, potřeba zprostředkoval, vyjádření zprostředkovatele, je jeden z kroků, k zajištění všech postupných kroků k použití toho nejprogresivnějšího prostředku. Co se týče pana, pana doktora Fišery, tak si myslíme, že je to člověk, který je vhodný pro posouzení, pro naprosto objektivní posouzení, jak jedné, tak druhé strany argumentů obou stran, protože ví o Škodovce hodně, možná se ani o něm neví, že v roce devadesát jedna, kdy vznikla fůze mezi Škodou a Volkswagen, byl jedním z odborníků, kteří u vzniku této fůze stáli, takže podle našeho, podle našeho názoru je tím nejvhodnějším , nejvhodnější osobou.

Moderátor (Vladimír Kroc): Ivana Fišeru navrhly odbory a vy jste tedy jako vedení společnosti ho akceptovali. Také si myslíte, že je to jediná možnost, jak sladit vlastně ty rozdílné pohledy?

Host (Jaroslav Černý): Je to jeden krok, abychom, abychom vlastně to neprodlužovali, to veškeré to jednání, tak je to další vstřícný krok firmy k tomu, abychom, abychom se dobrali k nějakému výsledku.

Moderátor (Vladimír Kroc): Proč tedy v takovém případě odmítli zaměstnanci nastoupit ke včerejší plánované dobrovolné noční směně? Nepodařilo se tak vyrobit tři sta dvacet nových aut. Je tady snaha se nějak domluvit, proč jste nepočkali na pozdější dobu, kdy už to bude třeba z vašeho pohledu skutečně nevyhnutelné?

Host (Jaromír Cvrček): No důvodem tohoto stavu je skutečnost, že firma je neústupná v dalších jednáních, jako nakonec sám asi víte, že původní požadavek odborů byl sedmnáctiprocentní nárůst tarifu. Odbory udělaly vstřícný krok, korigovaly po určitém ústupku firmy, který souvisel v diferenciaci, mezi původním návrhem zvýšil mzdy od sedmého měsíce, firma ho korigovala na čtvrtý měsíc, ale co se týče firemního návrhu, tak ten korigován více nebyl. Takže je to první z takových odborových opatření, jak firmu nutit k přemýšlení, aby korigovala svůj výsledek. Jinak mohu potvrdit, že ta směna se nekonala.

Moderátor (Vladimír Kroc): K čemu vlastně ta dobrovolná , já sem si to napsal v uvozovkách, noční směna z pátku na sobotu v Mladé Boleslavi, ve Vrchlabí, jak tomu rozumět.

Host (Jaroslav Černý): Ona je opravdu dobrovolná, to nemusíme říkat v uvozovkách, protože na tuto směnu se lidé musí přihlásit a pokud se nepřihlásí dostatečný počet lidí, tak ta směna se prostě nemůže konat. Protože ty provozy na sebe navazují a aby výroba plynule běžela, tak musí jít všechno.

Moderátor (Vladimír Kroc): Tedy za normálních okolností se vám pracovníci hlásí a sou rádi, že mohou přijít v sobotu do práce?

Host (Jaroslav Černý): Tyto, tato směna vlastně z pátka na sobotu je to noční směna a je to přesčasová práce, takže je hodnocena trochu jinak. A pokud ten pracovník na tu směnu nepřijde, tak já sem si to počítal, vychází to zhruba, že přijde měsíčně o osm set korun ve výplatě.

Moderátor (Vladimír Kroc): Proč ty mimořádné směny navíc, když pokud mám správné informace, Škodovka s odbytem na tom není úplně ideálně.

Host (Jaroslav Černý): Jedná se o směny pouze na Octavii, o který je velký zájem a abychom uspokojili poptávku a udělali si nějakou představu o tom trhu, takže potřebujeme ty vozy.

Moderátor (Vladimír Kroc): Jak se na tom ale vůbec teď stojí Škodovka jako taková, tedy nejenom co se Octavií týče, mám teda na mysli odbyt samozřejmě.

Host (Jaroslav Černý): Pokud, pokud se podíváme na poslední měsíc loňského roku, tak tam se ta situace už trochu vylepšila, uvidíme, co ukáže leden, jako první měsíc letošního roku. Věříme, že se ta situace zlepší a že se vrátíme na to, co jsme plánovali.

Moderátor (Vladimír Kroc): Abychom se tedy ale vrátili k předmětu našeho duelu, odbory ústy svého předsedy Jaroslava Povšíka pohrozily razantnějšími protesty, vy už jste o tom pane Cvrčku mluvil, jakou by tedy měl mít podobu, řekl jste, že to nebudou žádné divoké stávky, ale chcete přitvrzovat. Co víc, než ty rušené dobrovolné směny?

Host (Jaromír Cvrček): Předně se bude, se bude dále jednat, ale každý, kdo pracuje v odborové branži ví, že příprava legální stávky nebo legální stávka jako taková, je záležitost organizačně velice, velice náročná, takže je potřeba, ji potřeba připravit do všech sebemenších detailů. Pravda je, že v odborové organizaci byla dokonce zřízena již jakási bojová skupina, která řídí a navrhuje konkrétní opatření, co se týče časového plánu, použití některých druhů protestních akcí a v případě potřeby i navrhne nejvyššímu odborovému orgánu vyhlášení stávkové pohotovosti.

Moderátor (Vladimír Kroc): Je tedy už v tuto chvíli zřejmé, jak byste postupovali , v jaké chvíli byste třeba vyhlásili právě onu stávkovou pohotovost?

Host (Jaromír Cvrček): V tu chvíli je nutné říct, že stávková pohotovost není, stávka jako taková vyhlášená nebyla, což je naprosto rozhodující údaj a pravda je, že jednání dále pokračují. Bude to v pořadí devátým kolem, které se bude konat dvacátýho třetího, to je ve čtvrtek příští týden, kdy bude

Moderátor (Vladimír Kroc): To už právě bude přítomen zprostředkovatel Ivan Fišera.

Host (Jaromír Cvrček): Ano bude uveden do funkce zprostředkovatel pan doktor Fišera.

Moderátor (Vladimír Kroc): Předběžná dohoda zní, že nová kolektivní smlouva by měla platit od prvního dubna. Budou odbory požadovat nějakou kompenzaci mezd za první tři měsíce roku?

Host (Jaromír Cvrček): No, to bude otázka dalších jednání samozřejmě.

Moderátor (Vladimír Kroc): Záleží to, jak se domluvíte. Bylo by to pro firmu nějakým způsobem přijatelné?

Host (Jaroslav Černý): Ta kompenzace je i v našem návrhu, kdy navrhujeme kompenzaci za první čtvrtletí dluh ve výši dva a půl tisíce korun na zaměstnance.

Moderátor (Vladimír Kroc): My bychom asi měli ještě upřesnit, protože některé podklady uvádějí, že firma navrhuje zvýšení mezd o tři, někde se píše o tři celé dvě desetiny procenta, jak to tedy je?

Host (Jaroslav Černý): Je to o tři procenta od prvního čtvrtý 2003 a o tři celé dva procenta v roce, prvního čtvrtý 2004.

Moderátor (Vladimír Kroc): Už jsme řekli, že třiadvacátého ledna tedy se zprostředkovatel Ivan Fišera seznámí se stavem vlastně toho vyjednávání, už to bude deváté kolo kolektivního vyjednávání, potom do třiceti dnů by měl navrhnout další postup. Stanovili jste společně nějaký časový horizont, do kdy by měla být ta zatím patová situace vyřešena?

Host (Jaromír Cvrček): Zatím takový postup nebyl stanoven, všechno se bude odvíjet od dalších jednání. Tady by možná bylo potřeba ještě vědět, že pan doktor Fišera nebude účasten jednotlivým cyklům a ta budou pak, jak se obě strany dohodnou, průběžně pokračovat.

Moderátor (Vladimír Kroc): Když jste se dohodli na zprostředkovateli, on přijde s nějakým návrhem, pak jste ochotni obě strany nebo ochotny obě strany akceptovat tento návrh?

Host (Jaroslav Černý): Záleží, jaký ten návrh bude.

Host (Jaromír Cvrček): Samozřejmě, ani jedna ani druhá strana, předpokládám, že i kolega Černý bude stejného názoru, že ani jedna ani druhá strana nebudou ovlivňovat zprostředkovatele. Obě strany jsou povinny mu předložit všechny materiály a doklady, které se, který si vyžádá, bude se jednat s největší pravděpodobností o souhrn ekonomických podkladů pro jeho posouzení, ale jak říkám, nebude, nebude, nelze v tuto chvíli ještě, ještě přijímat situaci.

Moderátor (Vladimír Kroc): Dobře, počkáme si na to deváté kolo. Pánové děkuji, že jste přišli. V Duelu Radiožurnálu byli hosty Vladimíra Kroce mluvčí odborů a společnosti Škoda Auto Jaromír Cvrček a Jaroslav Černý. Na shledanou.

Host (Jaromír Cvrček): Na shledanou.

Host (Jaroslav Černý): Nashle.

Autorizovaným pořizovatelem elektronického přepisu pořadů Českého rozhlasu je ANOPRESS IT, a.s. Texty neprocházejí korekturou.

autor: vlk
Spustit audio

Více z pořadu