Co mají Romové společného s Indy? Sdílejí s nimi především základní slovní zásobu z doby, kdy ještě žili na území Indie

14. září 2022

Na základě filologie, lingvistiky a dlouhodobého výzkumu badatelů z celé Evropy se povedlo prokázat, že Romové pocházejí z Indie. Více v rozhovoru s PhDr. Bhagwantem Sandhu, který se v ČR věnuje ajurvédské vědě, akupunktuře a pořádání indických festivalů.

„Podobnost je jasné z 99%. Romové mají s Indy podobná slova, například i číslice.”

Počítání od jedné do desíti se v romštině překládá: jekh, duj, trin, štar, pandž, šov, efta, ochto, eňa, deš. Jak doktor Sandhu potvrzuje, v indickém nářečí existují podobné ekvivalenty:

„Toto je velmi podobné s paňdžábštinou. Ovšem Romové pochází z Radžestánu, kde je to trochu rozdílné.”

Čtěte také

Podobnosti najdeme i u podstatných jmen, třeba u slov vlas – bal, či oko – jak.

Že pravlastí Romů je v Indie dokládá nejen jazyk, ale i řemesla či sociální struktura. Pan Sandhu se s Romy setkal v Paňdžábu.

„Věnují se hodně uměleckým řemeslům.”

O Romech se říká, že v Indii patří ke kastě, které se říká “nedotknutelní”.

„Ne. Já pocházím z Paňdžábu, kde převládá sikhismus a ten kasty neuznává. Pro nás jsou si všichni rovni. Kasty vytvořil hinduismus. Podle něj existují čtyři kasty – bráhmany (kněží), kšatrije (válečníci), vaišji (obchodníci, řemeslníci a zemědělci) a šúdry (služebníci a dělníci). Nedotknutelní patří mezi šúdry.”

Pokud se v zahraničí zeptáte na otázku, zde tam žijí Romové, lidé obvykle nevědí, na co se ptáte. Označení Rom totiž není univerzální. Ve Španělsku jsou to gitanos. Jak se označují v Indii?

„Záleží na oblasti. V Paňdžábu Romové hodně migrují. Používají vozy, které tahají buvoly. A podle těch vozíků se jim také říká. Dnes už moc nekočují, ale pamatuji si je ze svého dětství. Lidé je očekávali, protože provozovali řemesla.”

Do ČR většina cizinců přijíždí studovat. Někteří tu zůstávají žít a po studiu se jejich aktivity zaměří i na jiný obor. Stejně tak to má Bhagwant Sandhu. Věnuje se ajurvédské vědě a dalším specifikám pocházejícím z Indie.

„Já jsem v ČR od roku 1987, studovat jsem tu astrofyziku. Neuměl jsem ani slovo česky a z Čechů málokdo uměl anglicky. Komunikace byla strašně těžká. Lidé tu ale byli hodní a dost pomáhali mi.”

Spustit audio