Církevní představitelé: „Budoucí vláda musí mít vědomí obrovské zodpovědnosti“

11. leden 2014
Křesťanský týdeník , Křesťanský týdeník

Vstoupíme konečně do stabilnější etapy života společnosti? A jak vnímají osobnosti české duchovní sféry dosavadní vývoj kolem zrodu nové vlády?

Joela Rumla, synodního seniora Českobratrské církve evangelické, jsem zastihla v rozpoložení skeptickém. „Stabilita v zemi nepřijde jenom s tím, že se vymění tváře,“ zdůraznil. Kořeny jsou hlubší a podle jeho názoru souvisejí s kvalitou člověka jako takového, politiky nevyjímaje. Spíše se mu to zatím rýsuje, že občan vládnutí nějak přetrpí, ale to není solidní základ trvalé stability, podotýká Joel Ruml a klade sám sobě, i mně, i vám otázku: Ví Česká republika, proč vlastně svobodu má?

Nicméně to zachraňuje posléze konstatováním, že stabilita v naší společnosti možná a dosažitelná je, a to cestou vytříbení hodnot. A také – vzít v potaz kritéria, která nás přesahují.

Joel Ruml: „Víc mluvit s druhými, naslouchat druhým. Ne jen jim tak jednostranně hlásat, co si myslím, že je správné a aby to lidi jako ovce přejímali, ale zkrátka aby jim politik rozuměl, slyšel a dokázal jim vysvětlit to, co sleduje, proč to dělá a jak to dělá. Nevyužívat každou příležitost, která se namane...! Příležitosti nepřicházejí jenom proto, aby je člověk využil sám pro sebe, ale naskytují se taky proto, aby se dobře měli i druzí lidé.

Církevní restituce-mýty a skutečnost v Senátě, Joel Ruml, předseda Ekumenické rady církví ČR

To je zkrátka nějaký úsek, kde má člověk obstát, aby se na něj dobře vzpomínalo. Není to úsek pro to, aby si v něm člověk zadělal na kariéru na celý život, ale zkrátka aby vzal toto povolání na tuhletu dobu tak, aby ze sebe vydal to nejlepší, co může.“

Kardinál Dominik Duka konstatuje, že budoucí vláda musí mít vědomí obrovské zodpovědnosti. Podle jeho soudu každá chyba , ke které dojde, bude mít mnohonásobně větší důsledky, než tomu bylo před deseti, patnácti lety.

Dominik Duka: „Hrozba zadlužení je něco nesmírně vážného. Protože když nám odborníci – chcete-li církevním firmám – radí, říkají, že zadluženost nesmí vlastně překročit dvacet procent celoročního rozpočtu. Zamysleme se nad touto skutečností a neberme opravdu dluhy jako lehkovážně.

Kardinál Dominik Duka

Na druhé straně je potřeba zvážit, aby určité obory či určitá odvětví opravdu nežila v nejistotě – jako je zdravotnictví, jako je otázka výplaty sociálních dávek apod.

Čili myslím, že na budoucí vládě je, aby doopravdy byla schopna naskočit do rozjetého vlaku! Že není možné si představit, že by stát v určitou chvíli stál. ‘Kdo chvíli stál, už stojí opodál‘...“

Daniel Fajfr, šéf Ekumenické rady církví, podotýká, že první etapa je vždycky ztráta iluzí.

Daniel Fajfr

Daniel Fajfr: „A tak přál bych si, aby to, co dohodli politici v koaliční smlouvě, mohli zrealizovat. Tam jsem se dokonce dočetl v preambuli, že mají touhu, aby občan a jeho rodina se v zemi cítili svobodně, spokojeně a aby na ni mohli být hrdí. Tak pokud by se tohle podařilo, tak bych byl spokojen a čekal bych, že to bude opravdu stabilnější etapa.“

Daniel Fajfr doufá, že všelijaké lapsy a podpásovky zmizely v propadlišti dějin a že zdejší politika přeci jen má šanci na změnu stylu. A nezapře v sobě kazatele, který má takříkajíc v popisu práce myslet i na klíčové hráče zdejší politické scény.

Daniel Fajfr: „Máme v Písmu napsáno, že se máme modlit za ty, kteří jsou v moci postavení, a tak doufám, že Pánbůh nějakým způsobem také pomůže...“

autor: ehů
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Starosvětské příběhy lesníků z časů, kdy se na Šumavě ještě žilo podle staletých tradic.

Václav Žmolík, moderátor

ze_světa_lesních_samot.jpg

3x Karel Klostermann

Koupit

Komplet obsahuje dva šumavské romány Ze světa lesních samot, V ráji šumavském a povídkový soubor Mrtví se nevracejí z pera klasika české literatury Karla Klostermanna (1848 - 1923), který tomuto kraji zasvětil celé své dílo.