Český červený kříž nabízí zdravotnické, psychosociální i humanitárněprávní kurzy, představuje jeho prezident

6. květen 2024

Lidskost, která se projevuje i v situaci válek, oáza míru, místo, kde by našli útočiště ti, kteří ve válce nebojují. To je základní myšlenka Červeného kříže, kterou nastiňuje prezident Českého červeného kříže Marek Jukl. Jakou má dnes tato organizace vlastně roli? Je důležitým hráčem v oblasti charity? Poslechněte si celý rozhovor.

Ve zprávách, ať už z Ukrajiny nebo jiné části světa, se dozvídám, že se střílí i na humanitární pracovníky, kteří byli viditelně označeni. Co na to říkáte? 

Čtěte také

Bohužel se to opravdu stává, i přesto, že zde právní pravidla jsou. Možná právě pro letošní Světový den Červeného kříže a Červeného půlměsíce bylo vybráno motto „Udržme lidskost, humanitu naživu“, což má lidem připomenout, aby se tato pravidla respektovala. A především těm, kteří na to mají vliv – jako jsou politici, vojenští velitelé.

Protože je to potřeba připomínat stále, aby k těm excesům nedocházelo. Na druhou stranu jde skutečně o excesy, v drtivé většině pravidla fungují, i když se o tom méně mluví. Podobně, jako se málokdy mluví, že někdo projel křižovatku na zelenou, ale spíše se mluví o tom, že projel na červenou.

Kdyby se válka přiblížila na blízko našeho území, kdyby se nedej bože objevila na našem území, co budete jako prezident Českého červeného kříže dělat?

Není to otázka, co budu dělat já, ale Český červený kříž. V takových případech bychom se museli vypořádat s tím, čemu se říká hromadné zdravotnické ztráty. V takové situaci je potřeba doplnit zdravotnický systém daného státu, to znamená poskytnout zdravotníky, kteří mají jiné své profese. To znamená v případě covidu jsme vysílali vyškolené dobrovolníky do nemocnic. Tak něco podobného by následovalo v případě ozbrojeného konfliktu…

Čtěte také

Lékaři bez hranic vysílají sami sebe. Český červený kříž vysílá také své lékaře, zdravotnický personál, nebo poskytuje jen nějakou materiální pomoc?

Aktuálně v případě Ukrajiny nebo Sýrie slouží náš personál pouze k tomu, že tam pomoc přiveze, zaveze na místo, které si národní společnosti určí, předá jim ji, v případě, že jde o přístroje, vysvětlí, jak se s tím zachází. A zase odjede. Takže nemáme ani v Sýrii, ani v Ukrajině stálý personál, než jsou tyto mise. Ale těch misí proběhlo poměrně hodně.

Jenom za dva roky bylo na Ukrajině 60 misí a dopravily tam více než 500 tun zdravotnického materiálu, zdravotnických přístrojů, na Ukrajině jezdí kolem 70 sanitek a zdravotnických vozidel od Českého červeného kříže.

V Červeném kříži lze absolvovat základní kurz první pomoci i kurzy určené pro případy ozbrojených konfliktů.

A desítky zásilek byly dovezeny do Sýrie, na kterou se v současnosti dost zapomíná. Ono se mezi námi zapomíná i na tu Ukrajinu. Kdybychom se podívali, jak se vyvíjela veřejná finanční sbírka, ze které pomoc Ukrajině financujeme, tak po počátečním vzepětí v roce 2022, už na ni z celkem pochopitelných psychologických důvodů žádné peníze v podstatě nepřicházejí.

Kolik máte členů?

Aktuálně když vezmu dobrovolníky, je to něco přes 14 tisíc, když započtu zaměstnance, tak se dostaneme na číslo 15 tisíc.

Jakou nejvyšší kvalifikaci u Červeného kříže můžu získat?

Čtěte také

Záleží, jaký typ kurzu byste měla na mysli, protože jak v rámci vnitřního vzdělávání, tak i pro veřejnost nabízíme kurzy různého zaměření. Od kurzu první pomoci, které jsou nejvíce známé, kdy to může začínat už ve škole, je možné postupovat přes základní kurz první pomoci až po kurzy pro zdravotníky na táborech a kurzy určené pro případy ozbrojených konfliktů. Je možné také získat kvalifikaci zdravotnických pracovníků, třeba sanitář.

Ale také jsou to kurzy v oblasti psychosociální podpory, které mají širokou škálu od základního seznámení se, jak podporu poskytovat, až po ty, kteří dokáží být krizovými interventy. Máme kurzy v oblasti mezinárodního humanitního práva, v podstatě co činnost, to kurzy. Vějíř činností máme poměrně široký. Kromě toho, že poskytujeme různé druhy služeb a pomoci, tak se snažíme v těchto oblastech vzdělávat i zájemce z řad veřejnosti.

Jakou kompetenci mají dobrovolné sestry a bratři? A co všechno umí? Poslechněte si celý rozhovor.

autoři: Lucie Výborná , prh

Související