Biopotraviny

8. září 2006
Vaše téma

Poslední díl o biopotravinách, uzavřeme ho odpověďmi na vaše otázky, a to s Tomášem Zídkem z Výzkumného ústavu zemědělské ekonomiky, už jste ho dnes jednou dopoledne slyšeli, popřejeme mu proto ještě jednou pěkný den. Dobrý den.

Tomáš ZÍDEK, Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky:
Dobrý den, dobré odpoledne.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Pane inženýre, kdybychom to měli tak shrnout, tak hodně dotazů se týkalo třeba ceny biopotravin, zdá se posluchačům moc vysoká.

Tomáš ZÍDEK, Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky:
No, cena biopotravin je vysoká v podstatě všude na světě a problém je v tom, že poptávka převyšuje nabídku, takže ta cena biopotravin je způsobena tím, že jich není dostatek a že tím pádem producenti a zpracovatelé biopotravin na celém světě tu cenu zvyšují, i když výrobní náklady někdy nejsou tak vysoké.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Čímž jsme odpověděli v podstatě i na další dotazy, nebo spíš připomínky, že na trhu je málo českých biopotravin, další z posluchačů, která pracuje jako soukromá zemědělka, zemědělkyně, a myslí si, že potraviny, i ty, v uvozovkách, normální jsou vesměs zdravé, protože se všude v zemědělství teď musí dodržovat limity a také se každý soukromý zemědělec snaží snižovat chemické postřiky, protože ty náklady na ně jsou vysoké.

Tomáš ZÍDEK, Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky:
No, já s tím nesouhlasím, protože jakmile používáte v krajině, v přírodě, v půdě jakoukoliv chemii, která je cizorodá, která tam nepatří, tak zůstávají zbytky rezidua, byť třeba na bázi mnoha, několika málo molekul, a my tvrdíme, že i to na člověka působí. Takže pro nás, bych řekl, z hlediska ochrany přírody, ochrany životního prostředí i ochrany zdraví člověka je nejlepší, když prostě chemie v potravinách není vůbec.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Další dotaz, prý vám v podstatě asi mluví z duše, proč se nevyrábějí jenom biopotraviny?

Tomáš ZÍDEK, Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky:
No, tak ony se vyráběly ještě před sto lety vlastně, kdy se nepoužívaly pesticidy, tak biopotraviny byly výlučně, že jo, na našem trhu. Dneska to zemědělci postupně zjišťují, že to jde i bez chemie a záleží to na zájmu spotřebitelů. Protože pokud je na jednu stranu tlak spotřebitele na co nejlevnější produkt, tak tam se chemie hodí. Tam, kde spotřebitelé chtějí kvalitu, tak tam se upřednostňují biopotraviny, ekologické zemědělství a ten trend je všude ve vyspělých zemích.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Když už jsme u toho ekozemědělství. Do roku 2010 by se podíl plochy obhospodařované ekozemědělci měl zvednout na deset z nynějších asi šesti procent, to připomíná další posluchač. Rozvoj ekologického zemědělství mají podpořit také vyšší dotace, je to reálné?

Tomáš ZÍDEK, Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky:
Je, my vidíme za posledních pár let, že po vstupu do Evropské unie, kdy se dotace zvedly, tak významně přibylo hektarů v ekologickém zemědělství. Dneska ten počet biofarem je už přes osm set třicet, osm set padesát, záleží to ale na druhé straně na zájmu spotřebitelů o biopotraviny, protože nejvíc nám narůstají plochy hektarů ekologicky ošetřované trávy a my bychom potřebovali zvětšit plochy hektarů ekologicky obhospodařovaných sadů, vinic, zelinářských farem, a tak dál, a tak dál. A tam, když zemědělci nevidí odbyt, tak ani dotace jako je nezajímají, prostě hospodaří dál tím konvenčním způsobem.

František LUTONSKÝ, moderátor:
Uzavírá Tomáš Zídek z Výzkumního ústavu zemědělské ekonomiky, pane inženýre, díky za váš čas, na shledanou.

Tomáš ZÍDEK, Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky:
Děkuji, na shledanou.

Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je NEWTON I.T., s.r.o. Texty neprocházejí korekturou.

autor: flu
Spustit audio

Více z pořadu