Znáte tajemství korunovačních klenotů? Poslechněte si jejich příběh

U příležitosti 30. výročí vzniku samostatné České republiky budou od úterý 17. do soboty 21. ledna v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě pro veřejnost vystaveny České korunovační klenoty. Jindy přísně střežený poklad si budou moci návštěvníci zdarma prohlédnout denně mezi 9. a 17. hodinou. Radiožurnál vás s nimi ovšem seznámí už teď. Jaká je vlastně jejich historie a jaké legendy se k nim vztahují? Nalaďte si Radiožurnál od pondělí do pátku vždy v 8:50.

Soubor Českých korunovačních klenotů tvoří Svatováclavská koruna s čepičkou, poduškou a pouzdrem, královské jablko s pouzdrem, královské žezlo s pouzdrem a korunovační roucho. Spolu s korunovačními klenoty bývá vystavován zlatý relikviářový kříž, zvaný Korunovační, a obřadní korunovační meč, zvaný Svatováclavský.

Svatováclavská koruna z korunovačních klenotů

Korunovační klenoty budou stejně jako v roce 1929 vystaveny v původní vitríně, navržené architektem Gočárem. Součástí výstavy bude také mimořádné vystavení relikvie (lebky) sv. Václava ve Svatováclavské kapli katedrály a vitrína s textilními součástmi souboru korunovačních klenotů – královským pláštěm s hermelínovým límcem. 

V jižní boční lodi katedrály doplní celý výstavní projekt dvě vitríny, jedna s koženými pouzdry na korunu, žezlo a jablko, druhá s pohřebními klenoty Přemysla Otakara II., jejichž podoba je připomínkou nedochovaných insignií českých králů z rodu Přemyslovců.

České korunovační klenoty budou vystaveny pro veřejnost:

  • Kdy? 17.–21. ledna 2023, 9:00–17:00
  • Kde? V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha (vstup ze III. nádvoří od západního průčelí katedrály)

Z provozních důvodů se nebudou vydávat žádné časové ani jiné vstupenky. Návštěvu nelze rezervovat.
Přednostní vstup mají pouze návštěvníci na invalidním vozíku, kteří se prokážou platným průkazem ZTP či ZTP/P, a jedna osoba jejich doprovodu.

Do prostoru nebude možné vstupovat s objemnějšími zavazadly. K dispozici bude šatna ve Starém královském paláci.

Zdroj: Kancelář prezidenta republiky

Poklad zamčený na sedm západů

Koruna, žezlo a jablko jsou trvale uloženy v korunní komoře v chrámu sv. Víta, roucho je uchováváno ve speciálním klimatizovaném depozitáři ve Sbírkách Pražského hradu.

Uložení korunovačních klenotů do Korunní komory v Chrámu sv. Víta

Korunní komora v chrámu sv. Víta je bez nadsázky nejnepřístupnější místo na Pražském hradě. Dveře, stejně jako pancéřová skříň na klenoty, mají sedm zámků a k jejich otevření a vyzdvižení klenotů se musí sejít sedm držitelů klíčů: prezident republiky, předseda vlády, arcibiskup pražský, předseda Poslanecké sněmovny, předseda Senátu, děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta a primátor hlavního města Prahy.

Tradice sedmi klíčů vznikla poté, co v roce 1791 král Leopold II. vyhověl žádostem českých stavů o vrácení klenotů z Vídně do Prahy. Byly uloženy v chrámu sv. Víta na Hradě, tentokrát v korunním archivu za Svatováclavskou kaplí, za železnými dveřmi s pěti zámky. Vyhrazena jim byla zvláštní skříň, opatřená dalšími dvěma zámky, k nimž dostali klíče dva strážci klenotů. I když se později místo jejich uložení měnilo, tradice se sedmi klíči se udržela.

autoři: Lucie Korcová , and | zdroj: Kancelář prezidenta republiky
Spustit audio

Související