Vznik a možnosti léčby Scheuermannovy nemoci

11. duben 2002
Zdraví

Scheuermannova choroba patří k poměrně závažným onemocněním. Jedná se o určitou deformaci páteře, ke které dochází v dospívání. Vyskytuje se spíše u chlapců než u dívek. Podrobnosti o tom, jak nemoc vzniká a jaké jsou možnosti její léčby nám přiblížil ortopéd Pavel Poštulka.

Poštulka: Scheuermannova nemoc je zvláštní vývojová porucha páteře, kterou trpí především chlapci od dvanácti do patnácti let věku. V určitém kritickém období vyzrávání páteře, dojde k nepoměru mezi vzrůstající hmotností a výškou, mezi strukturální pevností páteře a schopností tuto vzrůstající hmotnost a výšku nést. Jestli se stane, že biologická struktura tkáně je v nepoměru s jejím zatížením, může dojít k nějaké formě deformity. U předozadní deformitě, do oblouku, mluvíme o Scheuermannově nemoci, neboli o kyfóze. Máme přesná diagnostická kritéria, opřená o rentgenová vyšetření. Jsou-li splněna, je před námi poměrně závažně nemocný mladý muž, který potřebuje takovou péči, aby ho později nemoc obtěžovala co nejméně, aby mohl normálně žít, pracovat a sportovat.

Je možné toto onemocnění vyléčit úplně?

Poštulka: V rozvinutém stavu nebývá úplná restituce možná, záleží na stupni vývoje. Pokud zachytíme Scheuermannovu nemoc v prvotních stádiích, tak je možné vývoj další vývoj zcela zastavit a pozdější poškození téměř úplně odstranit rehabilitací, cvičením a pravidelným režimem. Těžké stádium se nesetkáváme často, protože systém vyhledávání a záchytu chorob páteře je poměrně rozšířený a úspěšný. Každý ortopéd se v této problematice dobře pohybuje, zná jí, je schopen nabídnout pomoc a také žijeme v době dostupného zdravotnictví. Pokud někoho bolí záda, tak navštíví lékaře a Scheuermannovu nemoc je možné rozpoznat velice brzy a často. Při zachycení pacienta s rozvinutou deformitou, výraznou kyfózu, velikými bolestmi a deformovanými obratli, tak nezbývá než kombinovat klid, ortézu a v některých případech i operační řešení.

Scheuermannova nemoc se projevuje bolestmi. Může pacient přestat chodit a skončit na vozíku?

Poštulka: Toto nebezpečí nehrozí, jedná se o bolesti mezi lopatkami, které jsou většinou doprovázeny takzvaným hrbem. Záda mohou být nepřirozeně kulatá a přitom před několika měsíci, nebylo ještě patrné. Tato nemoc nekončívá ivalidizací, končí deformitou páteře, která je trvalá a může vyvolávat trvalé bolesti. Pak už nemluvíme o Scheuermannově nemoci, ale o postižení páteře po proběhlé Scheuermannově nemoci. O této nemoci mluvíme většinou ve fluoridním období, mezi 12 a 15 roky věku, v období kostního růstu, do jeho uzavření.

Spustit audio

Více z pořadu