Vždycky mě bavilo dělat rukama: doktor Roman Fraško

Medici si postupně vyzkoušejí všechny role u operačního stolu - hlavního i asistujícího chirurga a instrumentářky.
Medici si postupně vyzkoušejí všechny role u operačního stolu - hlavního i asistujícího chirurga a instrumentářky.

Odborný asistent na 1. LF UK a obecný chirurg na GHC v Praze. Co musí mít dobrý chirurg? A jakou hudbu poslouchá během operací?