Volný trh – vysněný ideál, nebo bezohledný byznys?

15. prosinec 2016
Encyklopedie Radiožurnálu

Volný trh je svobodný systém ekonomické výměny, v němž daně, cla a jiné regulační zásahy ústřední moci buď neexistují, nebo jsou minimální. Volný trh je ale ve své ideální podobě jen modelem, kterému se moderní společnost může více či méně přiblížit.

Podle názorů řady ekonomů je právě volný trh optimálním způsobem rozdělování zdrojů. V rámci tohoto systému sleduje každý pouze vlastní zisk. A tento přístup díky příslovečné „neviditelné ruce trhu“ současně maximálně prospívá i celé společnosti.

Čtěte také

Kritici volného trhu na druhou stranu tvrdí, že v některých oblastech tento model selhává, a proto jsou zásahy vlády nezbytné. Ceny zboží a služeb například nezohledňují dopady výroby na životní prostředí. Veřejné statky jsou často podfinancované nebo je aktéři využívají na účet příštích generací.

Bez jakékoliv regulace také může snadno dojít k tomu, že některé společnosti příliš zesílí. Získají na trhu výsadní místo a nemusí už brát ohled na konkurenci.

autor: mit
Spustit audio