Voľby do zastupiteľstiev samosprávnych krajov

3. listopad 2009

Slovensko sa chystá na tretie celoštátne hlasovanie v tomto roku. Po voľbe prezidenta a poslancov Európskeho parlamentu budú slovenskí voliči vyberať svojich reprezentantov do krajských samospráv.

Moderátor: Budú môcť voliť aj Slováci žijúci v Českej republike? To zisťovala Darina Sládečková, ktorú vítam v štúdiu. Dobrý večer.

Sládečková: Ďakujem, dobrý večer. Vedúca konzulárneho oddelenia slovenského veľvyslanectva v Prahe Josefína Škorupová mi k tomu povedala:

"Podľa zákona o voľbách do orgánov samosprávnych krajov majú právo voliť občania Slovenskej republiky a cudzinci, ktorí majú trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja. Takže Slováci, ktorí v Českej republike pracujú, ale trvalý pobyt majú stále na Slovensku, samozrejme voliť môžu. Podmienkou ale je, že sa v deň volieb budú nachádzať na území Slovenskej republiky. Teda v týchto voľbách nie je možná korešpondenčná voľba, ani voľba na zastupiteľských úradoch v zahraničí. Zoznam voličov oprávnených hlasovať v jednotlivých volebných okrskoch vyhotovia obce na základe stáleho zoznamu voličov."

Moderátor: Pripomeňme si, koľko samosprávnych krajov má Slovensko?

Sládečková: Je ich osem a nazývajú sa tiež aj vyššie územné celky alebo župy, čo môže byť pre nás žijúcich v cudzine trošku mätúce...

Moderátor: Býva o regionálne voľby na Slovensku záujem?

Sládečková: Býva o ne veľmi malý záujem. Napríklad v roku 2001 prišlo v prvom kole hlasovať iba 26 percent voličov, v druhom ešte o čosi menej. V roku 2005 bola v prvom kole osemnásťpercentná účasť a v druhom ešte o sedem percentných bodov nižšia. Pritom krajské samosprávy disponujú miliardovými sumami, majetkom a veľkými kompetenciami, ktoré majú významný vplyv na život ľudí v regióne.

Moderátor: To nepochybne. Len napríklad spomeňme, že pod ich správu patria stredné školy, menšie nemocnice, domovy dôchodcov, sú správcami ciest, vydávajú povolenia na činnosť neštátnych zdravotníckych organizácií.

Sládečková: Takže dosť dôvodov, aby sa človek zaujímal, kto bude zastupiteľstvách sedieť. A ak má možnosť, aby to aj ovplyvnil.

Moderátor: Zopakujme si ešte dátum...

Sládečková: Prvé kolo sa uskutoční 14. novembra. Keďže sa budú voliť nielen poslanci samosprávnych krajov ale aj ich predsedovia, tak tam, kde predseda v prvom kole zvolený nebude, sa uskutoční aj druhé kolo, a to 28. novembra.

autor: dsl
Spustit audio

Více z pořadu