Virus se neptá, jestli v něj věříte, nebo ne. Pacienti u nás bojují o každý nádech, popisuje lékař intenzivní péče

Moravskoslezský kraj patří momentálně k nejzasaženějším, pokud jde o nové případy nákazy covidem-19. Několik nemocnic vyhlásilo plošný zákaz návštěv, další se k tomu chystají. „V intenzivní péči je naprostá většina pacientů neočkovaná, zhruba 75 procent. Lidé, kteří jsou očkovaní a dostanou se na JIP, jsou pacienti vyšších věkových kategorií nebo mají velice závažné přidružené onemocnění," popisuje krajský koordinátor intenzivní péče Peter Sklienka z FN Ostrava.

Jaký je aktuální stav ve vašem regionu, pokud jde o počty hospitalizovaných pacientů a pacientek s těžším průběhem covidu-19?

Bohužel, trend stoupajícího počtu hospitalizací pacientů s infekcí covid-19 je patrný. Máme 140 pacientů v celém regionu, každý den přibývá 15 až 20 nových pacientů, 18 pacientů je na ARO/JIP, šest z nich je na umělé plicní ventilaci.

Máte ale ještě dostatečné rezervy na další případný a pravděpodobný nárůst hospitalizací?

Všechny nemocnice v celé republice i celosvětově před sebou hrnou obrovské množství pacientů, kterým bylo nutné odložit jejich zdravotní péči, protože jsme měli v předchozích vlnách zahlcené nemocnice lidmi, kteří se dusili a potřebovali akutní péči a byli ohroženi na životě.

Čtěte také

Snažíme se v maximální možné míře poskytovat plnou péči i těmto pacientům. Mnohdy se setkáváme s pokročilými nálezy. Pochopitelně se budeme snažit do poslední chvíle péči poskytovat naplno a paralelně pojmout i počet pacientů s akutním infekčním onemocněním covid-19. Rezervy každého systému jsou konečné.

Jaký je podíl očkovaných a neočkovaných osob proti covidu-19 na JIP a jaký je jejich profil, pokud jde o věk, rizikové předpoklady ve vztahu ke covidu-19 a podobně?

V intenzivní péči je naprostá většina pacientů neočkovaná, zhruba 75 procent. Lidé, kteří jsou očkovaní a dostanou se na JIP, jsou pacienti vyšších věkových kategorií, kolem 80 let a více. Jsou to i pacienti, kteří mají velice závažné přidružené onemocnění, typu nádorového onemocnění, závažného dlouhodobého postižení imunity, prostě limitující onemocnění. Naopak u neočkovaných pacientů je patrný výrazně nižší věkový průměr. Ve většině případů se jedná o lidi, kteří jsou zdraví a přichází z dobré kondice.

Je možné se optat, zda a jak obvykle neočkovaní, nebo jejich blízcí vysvětlují, že vakcinaci neabsolvovali?

Neptáme se je na to z několika důvodů – když se k nám dostanou, tak se dusí. Pro lidskou bytost není nic horšího, než se dusit. Lidé bojují o každý nádech a ani by neměli sílu na to odpovědět. Ptát se je na něco, co bylo v minulosti, v této situaci není etické.

V neposlední řadě ve velké většině případů se jedná o lidi, které bych nazval popírači covidu a odpůrci vakcinace. Virus je zákeřný v tom, že se člověka neptá, jestli na něj věří nebo ne. Pokud se s člověkem setká, tak využije všechny možnosti, aby do člověka proniknul a vyvolal těžké onemocnění.

Do jaké míry vážnější průběh nemoci a její symptomy korespondují s případy z předchozích vln nákazy?

Vážné projevy jsou identické. Jedná se o skutečně devastující postižení plic. Lidé se k nám do nemocnice dostávají v situaci, kdy je na prvních rentgenových snímcích a CT vyšetřeních patrné devastující poranění plic ve smyslu takzvaného vazivovatění tkáně, plus další přidružená onemocnění, jako postižení krevní srážlivosti nebo cévního systému.

Je v případě očkovaných osob na JIP patrný odlišný průběh onemocnění?

To si netroufám říci. U očkovaných osob se mnohdy ke covidu přidávají a dominují projevy jiného základního onemocnění. Jsou to bohužel mnohdy pacienti s různými typy postižení a nádorových onemocnění, leukémií a podobně. U nich se projevy covidu a dalších onemocnění kombinují, kdežto u neočkovaných dominují v absolutní většině klinické projevy těžké covidové infekce a těžkého covidového zápalu plic.

Jak přijímají učitelé chystané úpravy protiepidemických opatření na školách? A co doporučuje Energetický regulační úřad bývalým zákazníkům společnosti Bohemia Energy, kteří musejí přejít k takzvaným dodavatelům poslední instance? Poslechněte si celou polední publicistiku.

Hosty Tomáše Pavlíčka jsou:

  • Markéta Emmer Illová, hlavní koordinátorka Pedagogické komory pro základní školy, učitelka na ZŠ Velké Opatovice;
  • Peter Sklienka, koordinátor intenzivní péče v Moravskoslezském kraji, staniční lékař Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče FN Ostrava;
  • Stanislav Trávníček, předseda Rady Energetického regulačního úřadu. 
autoři: Tomáš Pavlíček , and
Spustit audio

Související