V romských osadách na Slovensku přibývá drogově závislých

26. březen 2019

V poslední době stále více obyvatel z okrajových romských komunit na Slovensku propadá drogám. Často sahají po snadno dostupném, ale velmi nebezpečném toluenu. Úřad zmocněnce pro romskou komunitu začal osvětovou kampaň zaměřenou na prodejce, ale i uživatele toluenu a jiných návykových látek.

V mnohých romských osadách, zejména v Košickém kraji a na jižním konci Bánskobystrického kraje, mají děti a mládež zkušenosti s užíváním drog. Fetují hlavně výpary z toluenu. Ředidlo dětem často kupují samotní rodiče.

Snadno dostupné rozpouštědlo

Toluen je organické rozpouštědlo. Kvůli své snadné dostupnosti a vlivu na lidský organismus je hodně zneužívaný. U uživatelů vyvolává pocity euforie. Dlouhodobé užívání vede ke změnám v nervovém systému a je pro organismus velmi škodlivé. Hovoří starosta Fiľakova Attila Agócs:

„Problém s fetováním toluenu není žádnou novinkou. Potýkají se s ním i v jiných regionech na Slovensku. Opět se nám po městě začaly objevovat skupinky fetujících mladých lidí, bývá jich 5 až 6 pohromadě.”

Zkušenosti s drogou mají i Romové z obce Velká Ida. I tady si podle bývalého starosty Juliuse Beluščáka mladí krátí čas fetováním lékařského toluenu:

„Už vícekrát jsem přistihl 15 či 16 leté Romy při fetování toluenu. Scházejí se tady před kostelem. Bohužel, není v našich silách to uhlídat. Děje se to i na veřejných prostranstvích či před obchody.”

Hitem je nová náhrada marihuany

Romové sahají také po syntetické náhradě marihuany zvané herba. Více vládní zmocněnec pro romské komunity Ábel Rávasz: „Herba je drogou, která na Slovenku ještě před několika lety nebyla. Do našich komunit se dostává z jihu. Navíc je velmi laciná.”

Na Slovensku platí zákon, že látky, které herba obsahuje, jsou zakázané. Legislativa současně řeší to, aby dealeři, kteří herbu prodávají, mohli být trestně stíhaní. V této souvislosti byly spuštěny aktivity, které by měly přispět k zastavení tohoto trendu. Více Alexander Mušinka z Ústavu romských studií Univerzity Prešov: „Jakákoliv aktivita tímto směrem je jen pozitivní. Dokud chudí nebudou mít vizi, že se může něco změnit, bude se v jejich komunitách fetování vyskytovat dále.”

Komiksem proti závislosti

Pro Romy je určen edukační materiál v podobě jednoduchého komiksu s názvem Toluen je cesta k problémům a který upozorňuje na rizika této dostupné drogy. Komiks se má do ohrožených lokalit dostat přes terénní pracovníky. Dostupný je nejen ve slovenštině, ale i v romštině a maďarštině. Opět Ábel Rávasz: „Pro nás je nejdůležitější, aby se nevytvořily nové komunity. Drogové problémy jsou rozsáhlé, proto je prevence velmi důležitá.”

Prodej toluenu by měl být regulován. Nyní je snadno dostupný v osadách, kde si jej konzumenti kupují, nebo jej získávají od překupníků, kteří se přiživují na jejich závislosti. Výrobky obsahující toluen by se přitom neměli prodávat těm, kteří je nepotřebují k výkonu povolání. Za porušení nařízení hrozí obchodníkovi pokuta až 100 tisíc eur.

autor: mst
Spustit audio