V Budapešti se setkali evropští Romové. Kromě současných témat měli mladí Romové zájem i o dějiny holocaustu

26. květen 2018

Mladí Romové mají zájem o historické události, které jsou součástí holokaustu – to zaznělo na setkání v Budapešti, na kterém se sešli Romové z Evropy. Českou republiku zastupovala Tereza Štěpková z Institutu Terezínské iniciativy v Praze.

„V této práci navazujeme na naši dlouholetou činnost v dokumentaci jednotlivých obětí holocaustu z českých zemí. Chceme o těch věcech debatovat, diskutovat, konzultovat s lidmi, kteří mají k tomu tématu nějaký vztah. Pro nás je velmi důležité, aby to byli nejenom akademici, badatelé, vědci, odborníci, ale také studenti a učitelé, kteří s tím tématem, podle našeho názoru, mají pracovat ve svých hodinách a často nevědí, jak ho uchopit. A zároveň je pro nás velmi důležité přizvat k tomuto tématu zástupce romské a Sinti komunity.“

Mezinárodní konference v Budapešti se zúčastnili mladí studenti z České republiky, Rumunska a Slovenska.

„Jmenuju se Alejandro Gonzalez Moya. Je mi šestnáct let. Jsem původně z Kostariky. Studuju v Praze na všeobecném gymnáziu, je to dvojjazyčné Montessori gymnázium. Přijel jsem sem, protože jsem se zúčastnil i dvou předchozích konferencí. Zajímá mě sociologie, psychologie a historické důvody, proč se to všechno stalo.“

Institut Terezínské iniciativy přizval do projektu i nezávislou organizaci Institut Toma Lantose, institut z Budapešti. Hovoří programová manažerka pro práva Romů a občanství, Ildikó Török:

„Institut Toma Lantose je nezávislá organizace pro lidská práva a práva menšin, se zvláštním zaměřením na židovské a romské komunity, maďarské menšiny a jiné etnické nebo národnostní, jazykové a náboženské menšiny. Jsme organizace se sídlem v Budapešti, která má mnohostrannou radu, mezinárodní výkonný výbor a poradní výbor. Pracujeme na mezinárodní úrovni z hlediska personálu, partnerů, rozsahu i prostředků. Jako platforma pro výzkum a vzdělávání se v Institutu Toma Lantose snažíme překlenou mezery mezi výzkumem a politikou, normami a praxí.“

Prostřednictvím výzkumu, vzdělávání a publikací veřejného a akademického diskurzu má program v úmyslu přispět k internalizaci a efektivní implementaci norem v oblastní lidských práv. Hovoří asistent projektu pro práva Romů a občanství Lukács Hayes:

„Je to otevřená diskuse spojující svět akademiků, pedagogů, novinářů, aktivistů a široké veřejnosti o zlepšení vztahu mezi Sinti a romskými komunitami. V Institutu Toma Lantose bojujeme za práva Romů, je to boj proti anticiganizmu, politickému, sociálnímu a hospodářskému vyloučení a diskriminaci. Jsme pro podporu efektivní účasti Romů na společenském, hospodářském a kulturním životě ve veřejných záležitostech. Hlavním cílem projektu bylo optikou historické zkušenosti menšin posunout a měnit pohled na naše tradiční národní historické příběhy.“

autor: Gerhard Hadi
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...