V Břeclavi se v klubech opíjejí i dvanáctileté děti

pivo

Dvanáctileté děti popíjející po večerech alkohol v klubech a restauracích. Umíte si to představit? Že ne? Tak to nedokázali ani pracovníci břeclavského Okresního úřadu ani policisté, dokud se o tom nepřesvědčili na vlastní oči při sérii společných razií. Výsledky je šokovaly natolik, že se rozhodli vyhlásit zařízením, kde se nalévá alkohol nedospělým, válku.

Zdeněk Jeníček, OÚ Břeclav: "Provedli jsme asi čtyři kontrolní akce a bylo zjištěno celkem řádově 81 nezletilců a mladistvých, kterým byly podány alkoholické nápoje. Přičemž nejmladšímu klientovi nebylo téměř ještě dvanáct let a hladina alkoholu v krvi činila téměř 1,58 promile."

Provést kontrolní akci přitom není pro úředníky byť s policejním doprovodem vůbec jednoduché.

Dymo Piškula, přednosta OÚ Břeclav: "Když děláme takovou kontrolu, tak majitel není přítomen a v nočních hodinách víceméně děláme kontrolu jenom v jednom podniku, protože kdybychom šli do druhého, tak tam už bude všechno v pořádku, protože ta tichá pošta funguje naprosto perfektně. Takže abychom to zefektivnili, tak děláme jenom ten jeden podnik. Číšník je tam jenom na brigádě, nikdo nic neví, nikdo nic nezná, děti tam došly opilé. To znamená musíme využít všech možností a kontrol, abychom tu situaci nějakým způsobem zvládali."

Namátkové kontroly proto bude okresní úřad provádět tak často, jak mu to personální síly dovolí. Smyslem je přinutit provozovatele restauračních zařízení ke změně chování, nebo je sankcemi za porušování zákona zlikvidovat.

Dymo Piškula: "Aby tady neexistovaly podniky, které bezostyšně porušují zákony a nalévají nezletilým dětem alkohol."

A jak vlastně dopadly ty děti, které byly přistiženy při konzumaci alkoholu?

Zdeněk Jeníček: "Ještě ten večer byly předány rodičům, s rodiči byly dělány pohovory, v některých případech zahájeno i přestupkové řízení. A jednak je možnost tam, kde se to opakuje několikrát, možnost i trestní zákon hovoří, že je možno tyto zákonné zástupce dětí postihnout i trestně."

K zodpovědnosti tedy mohou být dohnáni nejenom majitelé zařízení, kde se dětem nalévá, ale i rodiče. Většina obyvatel Břeclavi si myslí, že je to správné.

Obyvatelé Břeclavi:

"Přece není normální, aby toto dovolili dětem."

"Za to nesou odpovědnost rodiče!"

"Odpovědnost má ten pingl, co to obsluhuje, ne?"

"Ono je to sporné. Když mu starší kamarád donese štamprle, tak to nikdo neuhlídá."

"Mělo by se to hlídat a když ty děti chytne policie, domů a ty rodiče postihnout."

"Řádně mu domluvit."

"Asi na jeho možnosti, tak 5 000 - 10 000 Kč pokuty."

"Ono to ani někdy nepomůže potrestat, no."

"Dřív ti rodiče měli víc času na ty děti, ale dneska ta honba za penězi je strašná."

"Dřív to tak nebylo, teď je to volnější. Je jiná doba, víte."

Břeclavské děti však nehřeší s alkoholem jen v klubech a hospodách. Přednosta Piškula připomíná případ, kdy přišlo dítě, žák sedmé třídy, opilé už na dopolední vyučování.

"Muselo být z té školy odvedeno, protože nebylo schopno na té židli sedět. To jsou příklady opravdu naprosto alarmující a my uděláme všechno pro to, aby takové podniky tady nebyly, které si dovolují takto porušovat zákon. Musíme zakročit, protože případů lidí drogově závislých tady na okrese přibývá a ta situace je strašná. Něco ta společnost musí udělat, pokud nechce sama sebe zničit."

Alkohol je nebezpečná droga sama o sobě. Mezi mládeží a dětmi se však často vyskytuje v kombinaci s ještě nebezpečnějšími látkami.

Jaroslav Kolda, pracovník K-centra Břeclav: "Jestliže se mě ptáte na souvislost, tak určitě se nám často stává, že někteří naši klienti kromě drog nelegálních a intravenózně užívaných, jako je šňupání a podobně, že to kombinují s alkoholem. Ve většině případů je to zřetelné u těch lidí, kteří zneužívají psychofarmaka, to znamená některé léky. A některé tyto léky, je u nich taková tradice asi od padesátých let nebo ještě déle, jsou zapíjeny alkoholem, protože tam se umocňuje ten jejich psychotropní účinek."

Příčinu, proč se děti bez problémů dostanou k alkoholu, vidí Jaroslav Kolda z velké části přímo v rodině.

"Určitě si myslím, že dnešní trávení volného času mládeže s tím má určitě co dělat, protože dětem nejsou od narození vštěpovány nějaké návyky samostatnosti a většina volného času potom končí u televize, videa. Málo pohybu, žádné kroužky nebo zájmy a samozřejmě jsou dneska také mnohem více vytížení rodiče v zaměstnání a nemají tolik času třeba na ty svoje ratolesti."

Především na rodičích tedy zřejmě závisí, zda se jejich dítě dostane do styku s alkoholem ve věku, kdy je to zapovězeno zákonem. Zdeněk Jeníček z okresního úřadu je přesvědčen, že by měli být rodiče k chování svých dětí mnohem pozornější.

"Kdyby rodiče v daleko větší míře věděli, kam jejich děti chodí, kdy se vracejí a hlavně v jakém stavu se vracejí. Protože řekl bych, že takový nejhorší pohled je na vracející se dvanáctileté dítě, které vrávorá. To je opravdu, opravdu závažný problém."

Přepsal: Česká informační agentura.