Úmrtie slovenského občana v ČR

18. květen 2004

V posledných týždňoch sme sa v tejto rubrike venovali príjemným zmenám, ktoré vo vzájomnom kontakte medzi Čechmi a Slovákmi nastávajú po vstupe do Európskej únie. Život však prináša nielen radosti, ako o tom svedčia aj otázky našich poslucháčov. Preto sa dnes budeme venovať veciam, ktoré sú spojené s úmrtím človeka.

Našej poslucháčke, pani Mariane z Ružomberka zomrel začiatkom mája v Prahe syn. Bol to slovenský občan, ktorý mal v Českej republike len prechodný pobyt. Pochovaný je síce v Prahe, avšak je potrebné dať do poriadku úradné záležitosti a pani Mariana sa preto pýta, čo musí urobiť, či nejakým spôsobom musí o tejto skutočnosti informovať slovenské úrady.

Úmrtný list v takýchto prípadoch síce vydáva česká strana, vzhľadom na následné dedičské konanie a ďalšie formality, ktoré treba vybaviť, je však potrebné, aby bol vystavený aj slovenský úmrtný list. Vystaví ho určená centrálna inštitúcia so sídlom v Bratislave, známa ako Osobitná matrika. Do nej sa zapisuje úmrtie, narodenie i uzatvorenie manželstva slovenského občana, ku ktorému došlo na území cudzieho štátu.

My sme už v našej rubrike o Osobitnej matrike hovorili v súvislosti s narodením dieťaťa slovenských občanov v Českej republike. Aký je teda konkrétny postup pri žiadosti o zápis?

Naša poslucháčka už má v ruke český úmrtný list. S ním pôjde na matriku v mieste, kde mal jej syn na Slovensku trvalý pobyt, v tomto prípade je to Ružomberok a písomne požiada o zápis do Osobitnej matriky a vydanie slovenského úmrtného listu. Tento matričný úrad postúpi žiadosť do Bratislavy. V prípade, že matka žije v Českej republike, môže o zápis požiadať prostredníctvom slovenského konzulátu. Tu však treba počítať s dlhšou lehotou na vybavenie.

autor: dsl
Spustit audio

Více z pořadu