Talnet - internetový kurz pro nadané děti

V počítačové učebně

Často slýcháme názory, že české vědě chybí nové talenty - buď odcházejí do zahraničí anebo je náš školský systém nedokáže vůbec odhalit a nabídnout jim správné vzdělání. Jednou z prvních vlaštovek v tomto směru je projekt Talnet - internetový kurz pro nadané děti. V letošním roce se do něj zapojilo osm desítek dětí. Více se o novém trendu ve výuce dozvíte z našeho příspěvku.

Projekt je určen především pro žáky devátých tříd základních škol a prváky na středních školách, kteří vynikají v chemii a fyzice. Prostřednictvím internetu mají zajištěný pravidelný kontakt s předními pedagogy vysokých škol. Jak vysvětluje vedoucí projektu Jan Vodička z Institutu dětí a mládeže, základní myšlenkou bylo, že nadané děti žijí i mimo velká města.

Vodička: Pokud se nadané dítě objeví v krajském městě nebo v Praze, má tam dostatek možností, kolem 14 let si už najde odborné kroužky, může zajít na vysokou školu a navštěvovat nějaké semináře. Žáci z menších obcí jsou trochu v nevýhodě a právě pomocí internetu dáváme možnost rozvoje mimořádného nadání i v menší lokalitě.

Děti dostávají od profesorů po internetu úkoly, které vypravují a pošlou zpět. Pod vedením lektorů také píší seminární práce. Jak dodává přednášející Matematicko-fyzikální fakulty Karlovy Univerzity Stanislav Zelenda, nasazení by mohl dětem závidět nejeden vysokoškolák.

Zelenda: Děti jsou schopné i složité pojmy zpracovat, vyjádřit se a použít. S tím se vždy nesetkáme u studentů mnohem starších. Ne všem se to podaří, ale zhruba polovině ano, skutečně s profesionálním zvládnutím věci.

Například Bára Šrámková se letos zapojila do kurzu astronomie a modelování. Seminární práci vypracovala na téma Astronomické krásy mého okolí.

Šrámková: Nejvíce mne zajímaly objekty typu hanch man v okolí, které postavili Keltové, zkoumala jsem je a zajímala o jejich astronomický význam.

Pořadatelé se chystají rozšířit objekt i v oblasti biologie. Neobjevených dětských talentů je prý desetkrát více než těch, které učitelé umějí rozpoznat. Projekt Talnet má ale i další rozměr.

Vodička: Technika nyní obecně v Evropské unii skomírá. Evropa to cítí jako docela velký problém, protože ubývají inženýři, do Ameriky se přesunují ti schopní, jsou tam větší možnosti i ohodnocení. Pokud už teď nabídneme mladým lidem možnost, jak se realizovat, zapojit a něco zjistit, tak se tomu oboru budou dále věnovat.