Slovensko: Neformální vzdělávání pomáhá předškolním dětem

Podle zjištění Světové banky navštěvuje mateřské školy na Slovensku 18% z celkového počtu slovenských romských dětí. Dostat více děti do předškolního vzdělávacího systému se snaží neformální vzdělávání v rámci projektu "Škola otvorená všetkým":

Učitelé z padesáti mateřských škol se v rámci projektu věnují právě těm dětem, které mateřskou školu nenavštěvují. Jak vysvětluje odborná garantka pro aktivity v mateřských školách Alena Vrábľová, důvody jsou různé:

„Hlavním problémem romských dětí a romských matek je strach ze vzdělávání. Pro malé děti v mateřince to platí mnohonásobně více – moje dítě pláče, není potřeba ho zdělávat, sama si ho pohlídám. Romské matky nevěnují velkou pozornost tomu, že dítě potřebuje být zaškolené, aby pak bylo úspěšné ve škole.“

Neformální vzdělávání reaguje na nedostatečnou nebo přímo žádnou připravenost dětí pocházejících ze sociálně znevýhodněného prostředí. Zejména z prostředí marginalizovaných romských komunit mimo vzdělávací proud na školní prostředí. Pokračuje garantka pro neformální vzdělávání Edita Kovářová:

„Neformální vzdělávání probíhá dvakrát dvě hodiny do týdne za přítomnosti rodiče-tutora. Ten má možnost přímo se podílet na vzdělávání a zapojit se do aktivit s dětmi stejně jako má možnost dále pracovat s dětmi v domácím prostředí. “

Děti hravou formou dělají činnosti rozvíjející jejich osobnost. Vznikají první vztahy dětí s jinými vrstevníky, jinými dospělými a v jiném prostředí než v domácím, ve kterém se dosud výlučně pohybovaly. Pokračuje zástupkyně ředitelky mateřské a základní školy v obci Borša Mária Tamášová, která se do projektu zapojila:

„Snažíme se, aby byly děti před vstupem do základní školy seznámené s jednotlivými aktivitami typickými pro mateřskou školu. Následně je učíme poznávat barvy, dopravní prostředky, atd.“

Neformální vzdělávání v Rodince

V projektu našla podporu například Věra Hamburková pro svého syna Kristiána, který je velmi hyperaktivní a do předškolního zařízení se nedostal:

Romské děti ve školce

„Jsem ráda, že mi s Kristiánem pomáhají, že ho učí. Ráda bych jim tímto poděkovala za to, že mi rozumí, co s ním mám za práci, neboť je opravdu moc hyperaktivní, až mi to nevěřili. Tedy jsem ráda, že mi alespoň oni s ním pomáhají.“

Malého Kristiána zařadili do neformálního vzdělávání v Mateřské školce Rodinka, v obci Dravce. Pokračuje její ředitelka Mária Petrovičová:

„Věděli jsme, že má nějaký problém. Začali jsme proto s maminkou spolupracovat. Psychologická poradna určila, jaká má podstoupit vyšetření a pracuje se na správném určení diagnózy, abychom mohli chlapce správně začlenit. Buď to bude dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, anebo ne – možná se nic nezjistí.“

Mateřská škola Rodinka má s neformálním vzděláváním pozitivní zkušenosti i z uplynulého roku. Důkazem je žák první třídy základní školy, Stanko Šaryšský, kterého si Mária Petrovičová pamatuje jako zakřiknutého a bázlivého romského chlapce:

„Má starší sourozence, je nejmladší dítě a nakonec byl velmi šikovný. Zvládnul vyřešit každou úlohu, všechno věděl. Byl vzorný a velmi se snažil, bavilo ho to. Teď v první třídě se mu velmi dobře daří a stal se z něj tahoun ostatních romských dětí, pomáhá jim dopředu.“

Výraznou přidanou hodnotou celého projektu je personální podpora pro 50 mateřských a 130 základních škol, kde se vytvořily pracovní místa pro 180 odborných zaměstnanců a 285 pedagogických asistentů.