Režisér Terrence Malick a jeho Strom života

9. říjen 2011
Výzvy přítomnosti

Před týdnem se konal v Olomouci filmový festival Ve znamení ryby, na kterém byly představeny filmy s křesťanskou či obecně spirituální tematikou. Festival měl dva vrcholy – prvním bylo promítnutí nového filmu Terrence Malicka Strom života, druhým pak nedělní přehlídka filmů polské režisérky Agnieszky Hollandové. A protože Malickův film vyvolává mezi diváky množství protichůdných reakcí, pozvali organizátoři festivalu jednoho z našich největších znalců filmového díla tohoto amerického režiséra, katolického kněze a jezuitu Petra Vacíka, aby zde o Malickových filmech přednášel.

V centru pozornosti byl pochopitelně Strom života. O čem je tento pozoruhodný film? Výchozím momentem filmu je okamžik, kdy se matka dozví, že jí zemřel devatenáctiletý syn. Zdrcená žena klade Bohu otázku: „Kde jsi byl?“ Ve druhém plánu se objevuje její druhý syn, kterému zemřela dcera. I on hledá odpověď na otázku po smyslu lidského bytí tváří v tvář bolesti a smrti. Ve vzpomínkách se vrací do dětství prožitého v Texasu v 50. letech 20. století. Vzpomíná na teď už mrtvého bratra i na okamžiky, kdy zjišťoval, že se v něm objevuje totéž zlo, které nenáviděl u svého despotického otce.

Film si klade otázky, zda příčinou smrti blízkých lidí byla nějaká vina. V takřka půlhodinové sekvenci sledujeme dialogy matky s Bohem, který postupně jednotlivé postavy přivádí ke smíření. O filmu Strom života i jeho tvůrci, americkém režisérovi Terrenci Malickovi, si teď budeme povídat s jezuitou Petrem Vacíkem.

Z filmu Strom života
autor: Petr Vaďura
Spustit audio