Restituce – hledání kompromisu

23. listopad 2013
Křesťanský týdeník , Křesťanský týdeník
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Zástupci ČSSD se setkali s představiteli církví, Bohuslav Sobotka
0:00
/
0:00

Jak víte, v tomto týdnu se v Arcibiskupském paláci sešel předseda ČSSD Bohuslav Sobotka se zástupci církví. Se svými podněty o revizi církevních restitucí neuspěl. Aktéři schůzky se ale shodli na ustavení pracovní skupiny, která návrhy ČSSD posoudí. Zúčastnění zároveň dali najevo, že jim záleží na tom, aby i přes rozdílnost postojů dále diskutovali a hledali možnosti kompromisů a styčné body.

Ke sblížení postojů nedošlo, ale dveře k dalším rozhovorům si aktéři také vzájemně nepřibouchli před nosem – a to je někdy maximum možného. „Konsenzus je v zájmu všech stran, které se jednání účastní, a především v zájmu státu,“ konstatuje historik Jaroslav Šebek.

Jaroslav Šebek: „Já si myslím, že teď konkrétně se jedná o to, aby se nestaly církevní restituce jedinou vážnou překážkou pro to, aby tady mohla vzniknout stabilní vláda, aby se uklidnilo politické napětí a překonala politická krize. Já doufám, že jsou si toho církevní představitelé vědomi, že opět církevní restituce jsou bytostně politickým tématem, nikoliv jenom tím ekonomickým nebo duchovním, a že tedy i s ohledem na celkovou situaci v tomto státě se budou snažit všichni zainteresovaní najít ten přijatelný konsenzus.“

Církve se cítí být součástí společnosti a chtějí hledat cesty, jak jí sloužit – podotýká generální sekretář biskupské konference Tomáš Holub. Doslova řekl: „Naším velkým úkolem je vést dialog.“

Tomáš Holub: „Chceme mluvit o tom, že pro nás je velmi důležitá kooperace se státem – my chceme být součástí společnosti. My chceme sloužit sociální, kulturní, školské oblasti. Chceme hledat cesty, jak toto skutečně státu nabídnout a věříme, že bude možné tím nastavit spolupráci na celé volební období budoucí vlády.“

Tomáš Holub z České biskupské konference

Joel Ruml, šéf Ekumenické rady církví, vůli k dialogu rovněž potvrzuje, ale zároveň připomíná, že jsou témata, přes která takzvaně „nejede vlak“:

Joel Ruml: „Jsme ochotni vyhledávat nějaké možnosti, ale nehodláme jakýmkoli způsobem zpochybnit účinnost a platnost zákona a smluv. Tzn. v rámci toho, co platí, jsme připraveni nějakým způsobem, na úrovni odborníků – ekonomů, právníků – se domlouvat, co je možné udělat tak, aby sociální demokracie porozuměla, že zkrátka ten nárok na státní rozpočet není takový, jak ona ho vidí a jak ho hodnotí.“

Joel Ruml, předseda Ekumenické rady církví v ČR ve sboru Adventistů sedmého dne v Českých Budějovicích

Zásahy do restitučního zákona a z něj vyplývajících smluv církve striktně odmítají, slovy Tomáše Holuba – s odkazem na právní stát.

Tomáš Holub: „My jsme mluvili s panem Sobotkou o tom, že jedna ze zásadních věcí pro stabilitu tohoto státu je také otázka právního státu. A stability právního státu. A z tohoto pohledu se domníváme, že to je věc, která je v podstatě nemožná.“

Církve daly najevo, že jsou ochotny přijmout část náhrad formou krátkodobých státních dluhopisů a jsou ochotny jednat o projektech, kterými by navrácený majetek využívaly především pro potřebné. K čemuž Joel Ruml dodává:

Joel Ruml: „O tomhle jsme mluvili – konstatovali jsme, že v podstatě už více jak 70 procent všelijakých sociálních služeb pochází ze strany církevních právnických osob – tzn., že kdo chce, tak rozumí tomu, že za tím jsou církve a kdo nechce, tak tam ty církve nikdy neuvidí... Námitka byla, že přece jenom ne všichni to tak vnímají – jako aktivitu a pomoc církví pro společnost a že by stálo za to více informovat.“

Joel Ruml zdůrazňuje, že církve chtějí reagovat na podněty a hovořit o nich, ne ale za tu cenu, že popřou to, čeho již bylo dosaženo.

autor: ehů
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Lidský faktor jsem znal jako knížku, ale teprve s rozhlasovým zpracováním jsem ho dokonale pochopil...

Robert Tamchyna, redaktor a moderátor Českého rozhlasu Dvojka

Lidský faktor

Lidský faktor

Koupit

Točili jsme zajímavý příběh. Osoby, které jsme hráli, se ocitaly ve vypjatých životních situacích, vzrušující práce pro herce a režiséra. Během dalšího měsíce jsme Jiří a já odehrané repliky svých rolí žili. Fantasmagorické situace posledního dílu příběhu se staly naší konkrétní každodenností. V srpnu Jiří Adamíra zemřel. Lidský faktor byla naše poslední společná práce.“ Hana Maciuchová