Reklamní letáky a dárky v poštovních schránkách. Obtěžují vás?

Mnoho různých firem o sobě chce dát vědět ostatním. První spam zamířil na internet 12. dubna 1992 a byl od jedné právnické firmy v USA. A dnes? Podle některých studií představuje nevyžádaná pošta, takzvaný spam, více než devadesát procent všech e-mailů. Nevyžádaná pošta však plní také naše klasické dopisní schránky. Jak se bránit v tomto případě, prozradí vedoucí poradenské linky časopisu dTest Lukáš Zelený.

Jsou nějaké možnosti obrany, když člověka obtěžuje klasická nevyžádaná pošta? Stačí napsat na schránku, že ji prostě nechci?

„Pokud je spotřebitel obtěžován opakovaným zasíláním tištěné reklamy na svou adresu, musí dát jasně najevo, že o zasílání reklamních tiskovin nestojí. Může to učinit například tak, že označí poštovní schránku viditelným nápisem, že si nepřeje vhazování reklamních tiskovin, nebo na to přímo upozorní odesílatele.

Pokud by i přesto reklama chodila, může spotřebitel podat podnět krajskému živnostenskému úřadu.“

Co když nám nějaká firma pošle poštou i zabalený dárek? Jsme povinni ho na vlastní náklady zaslat zpátky?

„Je-li si spotřebitel jistý, že si od společnosti nic neobjednal, jedná se o nevyžádanou zásilku, kterou vůbec nemusí převzít. Pokud tak už učinil, není povinen ji vracet ani zaplatit, ani o tom společnost informovat.“

Ale firma v dopise s dárkem třeba píše, že toto je první balíček a další přijde příští měsíc. Nemůže na nás pak zkoušet nějaké finty s případným závazkem z naší strany?

„V právu obecně neplatí pravidlo ‚kdo mlčí, ten souhlasí‘. Platí právě zásada právě opačná. Společnost spotřebitele nemůže jednostranně zavázat k úhradě nevyžádaného zboží nebo dárku.

Doporučujeme však, aby spotřebitel dal jasně najevo, že si zasílání nepřeje a že vůbec nesouhlasí s dalším využíváním jeho osobních údajů.“

Co má dělat ten, na koho firmy následně zkoušejí nejrůznější kličky typu: dlužíte nám úhradu za zaslané zboží a pokud nezaplatíte, postoupíme vše exekutorům. Co s tím?

„Opět zdůrazňuji, že je-li si spotřebitel jistý, že si nic neobjednal, není povinen nic platit. Nikdo po něm nemůže nic vymáhat. A co je důležité: před nechtěnou návštěvou exekutora musí proběhnout soudní řízení, které by spotřebiteli tuto povinnost uložilo.“

autor: dkf
Spustit audio