Rakovina střev, informace, léčba

15. květen 2002
Zdraví

Češi drží smutné prvenství v evropských statistikách ve výskytu kolorektálního karcinomu. Rakovinou střev onemocní ve svém životě každý desátý Čech. Úspěšnost léčby by mohla být, jako tomu bývá u všech nádorových onemocnění, lepší, kdyby byl novotvar objeven včas. Více informací přináší primář onkologického oddělení plzeňské fakultní nemocnice Jindřich Fínk.

Dají se určit příčiny výskytu kolorektálního karcinomu?

Fínk: Česká republika není na tom nejhůře jenom v této diagnóze. Na prvním místě jsme i v nádorech ledvin, ale ty nejsou tak početné. Je to asi dlouhodobými stravovacími návyky, jiné logické a akceptovatelné vysvětlení není. Naše strava je bohatá na tuky, glyceridy, na kalorie.

Problémem tohoto onemocnění je také pozdní diagnostika?

Fínk: Potencionálně nemocní bagatelizují své problémy a navštěvují lékaře vv stavu ireverzibilním, kdy lékařská péče není schopna stav již zvrátit. K lékaři je nepřivede první symptom onemocnění, jako krev ve stolici, poruchy vyprazdňování, které by je měly upozornit, že se v zažívacím traktu něco děje. Přicházejí k lékaři třeba až při zastavení peristaltiky střev a to je většinou už dost pozdě.

Kam by se měla prevence zaměřit? Na informovanost pacientů a větší upozorňování praktických lékařů na tuto problematiku?

Fínk: Každý může absolvovat preventivní prohlídku jednou za rok zcela zdarma. Je ale málo lidí nad padesát let, kteří dobrovolně navštíví svého obvodního lékaře. Záleží to tedy na našich klientech, dneska zdravých, kteří budou pozorovat svoje tělo, navštíví jednou za rok svého lékaře a nechají se běžně fyzikálně vyšetřit. Lékař se jich při tom určitě zeptá na případné obtíže a tak se může náhodou upozornit na velice časná stádia nádorového onemocnění a i na jiné potíže.

Jsou nějaké rizikové skupiny, které se dají charakterizovat se vznikem této nemoci:

Fínk: 80 procent nádorů je sporadických, mohou postihnout každého a 20 procent je dědičných. V současné době tato dědičná onemocnění jsou dost dobře podchycena. Ve zmíněných 80 procentech jsou většinou rodiny, které jsou zatíženy zděděným vztahem k výživě. Děvčata dědí po svých matkách určitý způsob vaření. Pak jsou tu také nemocní, kteří prodělali nějaké zánětlivé onemocnění střeva a to je také jeden ze symptomů pro vznik nádoru.

Pokud byste se chtěli dozvědět více o kolorektálním karcinomu případně zkonzultovat nějaký problém, ať již váš nebo někoho blízkého, je vám k dispozici bezplatná telefonní linka pomoci. Každý týden od pondělí do čtvrtka od 17 do 20 hodin budou volajícím k dispozici odborní lékaři, aby zodpověděli veškeré dotazy, to vše na čísle 0800 10 10 01.

Spustit audio

Více z pořadu