Prvním potrestaným fotbalistou v úplatkářské aféře je David Placák

6. březen 2014

Disciplinární komise Fotbalové asociace České republiky poprvé trestala za účast v úplatkářské aféře. Fotbalistovi Davidu Placákovi zakázala činnost ve fotbale na pět let a udělila mu pokutu 50 000 Kč.

Podle oficiálních internetových stránek FAČR se David Placák podle zjištění disciplinární komise pokusil ovlivnit dvě utkání ČFL. Disciplinární komise také vydala Davidu Placákovi předběžné zastavení činnosti do nabytí právní moci jejího rozhodnutí. Jedná se o první rozhodnutí v případu ovlivňování utkání kvůli podvodným sázkám.

„Disciplinární komise vzhledem k závažnosti věci a k závažnosti disciplinárního provinění a k přitěžujícím okolnostem, které zde shledala, rozhodla o trestu na horní hranici sazby, kterou disciplinární komise může podle platného disciplinárního řádu udělit,“ vysvětlil předseda disciplinární komise FAČR Richard Baček.

Vyšší trest tedy disciplinární komise udělit nemohla. „Osobně bych o něm uvažoval, protože se jedná o velice závažné provinění. Podle disciplinárního řádu ale vyšší trest dát nemůžeme. Trestali jsme na horní hranici, výš jít nelze,“ dodal k potrestání Davida Placáka předseda disciplinární komise.

Kromě zákazu činnosti ve fotbale a pokuty navrhla disciplinární komise výkonnému výboru asociace, aby vyloučila hráče ze svých řad. „Máme na to právo v situaci velmi závažných provinění. Chápeme to tak a proto jsme tento návrh učinili. Vzhledem k závažnosti je to adekvátní," obhajuje další potrestání Placáka Richard Baček.

Ostatní hráče, vůči nimž bylo dříve zahájeno řízení kvůli podezření z ovlivňování zápasů, si disciplinární komise předvolala na zasedání 20. března. Jedná se o Michala Macháčka, Vítězslava Brožíka, Jana Halamu a Davida Jablonského.

autoři: pka , Vojtěch Bureš
Spustit audio