Proces se Slánským, den třetí: pokračování výslechů dalších obviněných

1. listopad 2023, aktualizováno

183 magnetických pásek a přes 60 hodin zvuku. To je záznam osmidenního politického procesu s Rudolfem Slánským, který proběhl na začátku 50. let. Český rozhlas ho zdigitalizoval. Nyní si můžete poslechnout záznam z třetího dne. Nahrávky jsou seřazeny tak, jak proces probíhal.

Poslechněte si další části procesu:

„Proces s protistátním spikleneckým centrem Rudolfa Slánského“

Slánský byl československý politik a dlouholetý člen Ústředního výboru Komunistické strany Československa. V letech 1945 až 1951 byl generálním tajemníkem ÚV KSČ. Odsouzen byl během takzvaného monstrprocesu, který probíhal v listopadu 1952. Následně byl popraven.

Artur London: Politický činitel, diplomat a publicista. Po 2. světové válce pracoval jako diplomat a náměstek ministra zahraničních věcí ČSR. Odsouzen k doživotnímu vězení. Propuštěn v roce 1956. Po roce 1963 odchází do Francie a kritizuje praktiky Husákova režimu.

Vladimír Clementis: Slovenský komunistický politik, publicista a diplomat. Po smrti Jana Masaryka se stal ministrem zahraničních věcí. Byl obviněn ze slovenského buržoazního nacionalismu a odsouzen k trestu smrti.

Vavro Hajdů: Člen československé armády, zástupce Československa v OSN a náměstek ministra zahraničních věcí Vladimíra Clementise. Obviněn ze špionáže a odsouzen k doživotí. Roku 1956 byl zbaven obžaloby.

André Simone: Novinář, spisovatel a politický pracovník. Byl komentátorem a vedoucím zahraničního oddělení Rudého práva. Režie KSČ jako by počítala s tím, že Simon je novinář a spisovatel, a tomu přizpůsobila stylistiku jeho výpovědí. Při deklamování naučené výpovědi se André Simon několikrát spletl, vždy se ale rychle opravil. Odsouzen k trestu smrti.

Ludvík Frejka: Politik a publicista. V letech 1948–1952 pracoval v Kanceláři prezidenta republiky jako přednosta národohospodářského odboru. Obviněn z velezrady a špionáže a odsouzen k trestu smrti.

V procesu byli dále obžalováni a odsouzeni: Josef Frank, Bedřich Reicin, Karel Šváb, Evžen Löbl, Rudolf Margolius, Otto Fischl, Bedřich Geminder a Otto Šling. Všichni byli členové strany a podíleli se na fungování vládního aparátu.

Na nahrávkách vystupují jako svědkové Karel Dufek, Vlastimil Borek a Josef Just.

Po stopách ztracené nahrávky

Ještě nedávno byl celý záznam ztracen. Před několika měsíci byl objeven ve zkrachovalé továrně v Panenských Břežanech.

Proč právě tam? V roce 1962 pásy s nahrávkou zmizely z Archivu Českého rozhlasu. Tehdy se začaly otevírat a přešetřovat staré procesy. Pásy byly proto odvezeny neznámo kam, protože hrozilo nebezpečí, že bude zpochybněn i Slánského proces... Nějakou dobu nejspíš ležely na ministerstvu vnitra, odkud se vytratily už krátce po sametové revoluci a znovu se objevily až nedávno právě ve zkrachovalé továrně.

autor: mga
Spustit audio

Související