Proč jsou zebry pruhované?

2. červenec 2015
Encyklopedie Radiožurnálu

Všichni víme, že zebry jsou černo-bíle pruhovaní kopytníci, jejichž domovem je Afrika. Proč jsou ale pruhované?

Zebří pruhy vznikají díky tomu, že je v jejich srsti nerovnoměrně rozvržen tmavý pigment melanin. Pokud chlupy melanin obsahují, jsou černé, pokud nikoliv, jsou bílé. Rozdíly v rozmístění, šířce a barevné intenzitě pruhů jsou i jedním ze znaků, podle kterých se rozlišují tři druhy zeber, a to zebra stepní, zebra horská a zebra Grévyho. Přitom ale platí, že každá zebra má pruhy uspořádány do jedinečného vzorku, který je stejně unikátní jako lidské otisky prstů.

Jelikož se pruhování zeber liší i v rámci jednotlivých druhů, hledali vědci příčiny těchto rozdílů. Při nedávném výzkumu zeber stepních došel tým vedený Brendou Larison k závěru, že zásadní vliv na rozmístění, intenzitu i šířku pruhů má teplota prostředí. Čím je prostředí teplejší, tím mají zebry více pruhů a jejich barva je sytější.


Je možné, že pruhy mají i další výhodu. A to tu, že chrání zebry před ovády. Jiné výzkumy totiž prokázaly, že ovádi neradi dosedají na pruhované povrchy.

A k čemu pruhy slouží? Zebry díky nim mají nižší tělesnou teplotu. Chladivý účinek je zapříčiněn prouděním vzduchu, který vzniká následkem toho, že v oblasti tmavých pruhů, které pohlcují více slunečního záření, je proudění vzduchu rychlejší a kolem světlých pruhů pomalejší.

Například teplota kůže silně pruhovaných zeber je až o 3°C nižší než teplota kůže u nepruhovaných savců žijících ve stejné oblasti.

autor: zzk
Spustit audio