Pravidla soutěže Lavičky Radiožurnálu

15. květen 2012
on-line materiál

Posloucháte Český rozhlas 1 - Radiožurnál? Našli jste lavičku s jeho inzerátem? A máte nápad na zajímavou scénu na lavičce? Pak ji vyfotografujte a můžete vyhrát zájezd.

1.
Provozovatelem soutěže je Český rozhlas 1 - Radiožurnál se sídlem Vinohradská 12, Praha 2, PSČ 12099.

2.
Partnerem soutěže je a hlavní cenu - zájezd na ryby do Norska - věnuje první česká rybářská cestovní agentura CK KORLIN, s.r.o., IČ: 63073137. Dalšími cenami, které věnuje provozovatel soutěže, jsou: mikrověž AKAI (typ CDP-280RDS), autorádio Pioneer (typ DEH 1700 R), spací pytel Coleman (typ ATOM 100), discman AKAI (typ PD-X2210I), mp3 přehrávač Canyon (typ CN-MP1-8), radiobudík Orion (typ CR-62).

3.
Soutěž je určena na podporu reklamní kampaně ČRo 1 - Radiožurnálu v červenci a srpnu 2006.

4.
Soutěž probíhá v termínu 3. 7.-31. 8. 2006.

5.
Úkolem účastníků soutěže je najít v rámci území České republiky reklamní lavičku sítě Ad-net s inzerátem Českého rozhlasu 1 - Radiožurnálu, zinscenovat u této lavičky scénku a tuto scénu fotograficky zdokumentovat, fotografie v elektronické podobě potom zaslat elektronickou poštou na adresu lavicka@rozhlas.cz. Zpráva elektronické pošty musí obsahovat identifikaci účastníka soutěže, minimálně jméno, příjmení, poštovní adresu a kontaktní telefonní číslo. Zaslané fotografie mohou být zveřejněny na internetových stránkách www.rozhlas.cz/vylety.

6.
Každý účastník soutěže se může soutěže zúčastnit s maximálním počtem 3 fotografií.

7.
Do 15 dnů po skončení soutěže vybere komise složená ze zástupců provozovatele soutěže 7 nejzajímavějších soutěžních fotografií a sestaví jejich pořadí.

8.
Účastník soutěže, jehož fotografie skončí v hodnocení poroty na 1. místě, získá hlavní cenu - zájezd na ryby do Norska. Dalších šest účastníků soutěže, kteří se umístí na 2. až 7. místě, získají ceny od provozovatele soutěže v takovém pořadí, v jakém jsou ceny uvedeny v bodě 2. těchto pravidel.

9.
Provozovatel soutěže si vyhrazuje právo ocenit drobnými cenami také další účastníky soutěže, podle výběru komise složené ze zástupců provozovatele.

10.
Účastník soutěže poskytuje provozovateli soutěže právo na bezúplatné užití zaslaných fotografií na internetu, v tisku a k dalšímu veřejnému šíření. Soutěžící zasláním fotografie garantuje, že s výše uvedeným souhlasí i všichni ti, kteří jsou na fotografii vyobrazeni.

11.
Účastí v soutěži každý účastník soutěže i účastník hlasování souhlasí s tím, že provozovatel a partner soutěže jsou oprávněni užít jména a podobizny výherce ve sdělovacích prostředcích a propagačních materiálech provozovatele a partnera. Účastí v soutěži každý účastník soutěže potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim.

12.
Účastník soutěže zároveň souhlasí s tím, že provozovatel předá partnerovi soutěže v případě výhry jméno, příjmení, adresu a telefonní číslo soutěžícího za účelem domluvy a zaslání nebo předání ceny. Soutěžící si výhru převezme přímo u partnera soutěže na základě předložení poukazu, který mu zašle provozovatel. Výherce, který nejpozději ke dni převzetí ceny nedovršil 15 let věku, je povinen cenu převzít spolu se svým zákonným zástupcem.

13.
Ceny budou vítězi a dalším odměněným účastníkům soutěže předány, nebo budou odeslány na adresu, kterou sdělil provozovateli soutěže, nejpozději do 6 týdnů po skončení soutěže. Provozovatel neručí za ztráty zásilek s cenami či zpoždění způsobené poštou či jiným doručovatelem.

14.
Účastníky soutěže se nemohou stát zaměstnanci a spolupracovníci Českého rozhlasu ve smluvním vztahu a jejich nejbližší rodinní příslušníci.

15.
Provozovatel si vyhrazuje právo změnit podmínky, pravidla a ceny v soutěži, případně soutěž odložit, přerušit, zastavit či prodloužit.

16.
Účastí v této soutěži účastník soutěže bez výhrad přijímá tato pravidla. Poruší-li je, může být ze soutěže vyloučen a nemá nárok na cenu. Jakékoliv vymáhání cen, soutěžních výher nebo účasti v soutěži právní cestou je vyloučeno. Finanční plnění výher není možné.

17.
Plné znění pravidel je uloženo v kanceláři ředitele ČRo 1 - Radiožurnálu a je vystaveno na internetové adrese www.izurnal.cz v sekci SOUTĚŽE.

V Praze 31. 8. 2006
Martin Šulc, zástupce ředitele ČRo 1 - Radiožurnálu

autor:
Spustit audio

Více z pořadu