Pravidla pro převod bytů v Hradci Králové

12. listopad 2001

Královéhradecká radnice obdržela petici s více než 150 podpisy občanů slezského předměstí. Obyvatelé tímto způsobem protestují proti městem navržené ceně, za kterou si občané v rámci druhé vlny privatizace mají odkoupit své byty. O tom, jaká pravidla pro prodej městských bytů do vlastnictví občanů v Hradci Králové platí, se zajímala Eva Boudová.

Dům v Severní ulici na slezském předměstí obývá 260 nájemníků. Více než polovina z nich se domnívá, že město nadhodnotilo skutečnou cenu těchto bytů. Lidé se tak ústy Vítězslava Uřídila ptají, proč právě oni mají zaplatit zhruba o 100 000 vyšší částku, než jejich sousedé v přilehlých ulicích.

"Zastupitelstvo schválilo cenu bytu v určité výši, to je asi zhruba 250 000 Kč na bytovou jednotku a nám se zdálo, že ta cena neúměrně vysoká a ne kvůli kvalitě a hodnotě bytu, ale v porovnání s privatizovanými byty v jiných lokalitách města."

Do ceny bytů jsou podle ředitele správy nemovitostí Pavla Zámečníka zhodnoceny opravy, které město shledalo jako nezbytné.

"Vezměte si, že jsme některé domy prodávali tzv.nerevitalizované, to znamená v horším technickém stavu a prodávali jsme je za samozřejmě výrazně nižší cenu. Ale dneska tady máme i stížnosti těch lidí a chtějí, přidejte nám na to, když jste nám to prodali. Ty byty se prodávají v podstatě za řádově nějakých 15 % znalcem stanovené ceny."

Úpravy se týkaly především výměny balkonů a zateplení celého domu. Obyvatelé však některé stavební práce považují za zbytečné. Vítězslav Uřídil k tomu dodává.

"Zdálo se mně, že by bylo taktičtější a logičtější, kdyby se z města někdo nájemníků zeptal, zda ty a ty opravy jsou vhodné, nutné, protože město už v té době vědělo, že stejně veškeré náklady zaplatí nájemníci. Podle mě třeba nebylo nutné, aby se vytloukaly podlahy, které byly celkem v pořádku. Stačilo možná, kdyby se udělala dlažba."

Náměstek primátora Bedřich Koros však hovoří o tom, že sami občané upozornili radnici na špatný stav domu a žádali nápravu.

"Byli jsme opakovaně upozorňováni na to, že tam existují nebezpečné stavy, v podstatě opadávání panelů atd. Myslím si, že zastupitelstvo velice zodpovědně v květnu roku 1999 rozhodlo o tom, že dům v tomto stavu nemůže být prodán, poněvadž samozřejmě 216 vlastníků následných by se velice těžko dohodlo na tom, že tento dům za poměrně vysoké náklady opraví, navíc ty peníze neměli."

Jaká tedy jsou pravidla pro stanovení ceny bytů určených k privatizaci?

"První část ceny je klasická cena, určená v rámci závazných pravidel pro privatizaci. Druhá složka ceny, rozpočítané náklady na zhodnocení zateplení domů, v podstatě podle metrů čtverečních, to navýšení představuje u 1+3 zhruba kolem 100 000 Kč."

autor: ebo
Spustit audio

Více z pořadu