Pravidla hitparády Česká dvanáctka

1. leden 2007

Česká dvanáctka je hitparádou, ve které rozhodují o pořadí nasazených skladeb výhradně posluchači, a to hlasováním prostřednictví SMS.

1.
Pořadí hitparády Česká dvanáctka má 12 titulů. Aktuální pořadí je zveřejněno vždy v úterý po 22. hodině ve vysílání ČRo 1 - Radiožurnálu a na internetovém serveru www.izurnal.cz. Tím okamžikem začíná soutěžní kolo, v němž mohou posluchači hlasovat. Soutěžní kolo je ukončeno vždy o půlnoci neděle následující vyhlášení kola.

2.
Hlasuje se prostřednictvím SMS zpráv z mobilních telefonů. Pro každý titul smí být během jednoho týdne hlasováno z každého čísla mobilního telefonu pouze 1x. Hlasovat lze pro libovolný počet titulů.

3.
SMS se zasílají ve tvaru CZ12_X (CZ12 je kód pořadu, _ je mezera a X pořadí titulu) na číslo 9077703. Například hlas pro titul na 11. místě má tvar CZ12 11. (Službu provozuje Advanced Telecom Services Praha, spol. s r.o., cena za 1 SMS je 3 Kč včetně DPH.)

4.
O pořadí titulů v dalším kole rozhoduje počet zaslaných hlasů. Skladba nově zařazená do hitparády dostává navíc bonus ve výši 5 % všech zaslaných platných hlasů do soutěžního kola (pokud je v soutěžním kole zasláno například 500 platných hlasů, dostane každá novinka bonus 25 hlasů).

5.
Každý týden jsou tři nejhůře postavené písně v žebříčku nahrazeny třemi novinkami. V případě shody počtu bodů je vyřazena ta skladba, která je v hitparádě více kol. Při shodě počtu bodů i počtu kol v hitparádě u titulů na 9. a 10. nebo 9. až 11. místě postupují všechny tituly do dalšího kola a novinky jsou nasazeny jen na zbývající pozice do 12. místa.

6.
Pokud některá píseň 12x zvítězí, je v týdnu po svém 12. vítězství zařazena do žebříčku naposledy a již pro ni není možno hlasovat.

7.
Novinkou se rozumí profesionální studiová nahrávka populární hudby domácí produkce, která je jako novinka nebo nová verze uváděna na hudební trh, ve zvláštní verzi pro rozhlasové vysílání, pro film apod. Novinky vybírá a nasazuje do hitparády hudební redakce Českého rozhlasu 1 - Radiožurnálu. Výběr novinek je dán kvalitou a množstvím nabízených titulů všech hudebních vydavatelství.

8.
ČRo 1 - Radiožurnál si vyhrazuje možnost v případě snahy o neregulérní ovlivnění pořadí vyřadit takto zaslané hlasy.

9.
ČRo 1 - Radiožurnál si vyhrazuje právo měnit pravidla hitparády, případně ji z programových důvodů odložit, přerušit nebo zastavit.

10.
Tato pravidla jsou platná ode dne vyhlášení. Jejich plné znění je uloženo v kanceláři šéfredaktora Českého rozhlasu 1 - Radiožurnálu a vystaveno na internetovém serveru iŽurnál v sekci Soutěže.

28. června 2004
Alexandr Pícha, ředitel ČRo 1 - Radiožurnálu
aktualizace: 1. ledna 2006
Jan Pokorný, šéfredaktor ČRo 1 - Radiožurnálu

autoři: Alexandr Pícha , jap
Spustit audio

Více z pořadu