Pozemkové úpravy na Břeclavsku

r_2100x1400_radiozurnal.png

U více než poloviny půdy na Břeclavsku není jasné, komu patří. V regionu totiž doposud neproběhla tzv. pozemková úprava, která by pozemkové vztahy jednoznačně popsala a případně narovnala. Záměrně formální záležitost mnozí zasvěcení považují za vůbec největší překážku pro rozvoj celého břeclavského okresu, zahrnující mimo jiné i proslulý Lednicko-valtický areál.

V tomto směru drží okres nepříjemný celorepublikový primát. Důsledky neutěšeného stavu jsou přitom podle vedoucího břeclavského Pozemkového úřadu Pavla Dominika velmi závažné.

Pavel Dominik, Pozemkový úřad Břeclav: Brání obcím v budování takových těch řekněme průmyslových zón nebo areálů pro potenciální investory, kteří přijdou a chtějí zde investovat a stavět. Obec, pokud nejsou provedeny pozemkové úpravy, nemá co jim nabídnout, protože v podstatě nedisponuje svými vlastními pozemky.

Jednou z takových obcí je i Lednice. Případy, kdy nevyřešené pozemkové vztahy komplikují rozvoj jejího okolí, sype starosta Libor Kabát doslova z rukávu. Naposledy narazil na problém, když právě kvůli nejasnému vlastníkovi nemohl získat dotaci pro úpravu krajiny kolem lednických rybníků.

Libor Kabát, starosta Lednice: Další takové příklady drobnější se objevují při naší běžné praxi, kdy třeba nemůžeme pozemky prodávat a umožnit potenciálním kupcům, aby tam realizovali své záměry, protože z hlediska dnešní legislativy nejsme schopni náležitě doložit vlastnické vztahy.

Kvůli nedokončeným pozemkovým úpravám vázne v Lednici například mimo jiné i výstavba rodinných domků.

Libor Kabát, starosta Lednice: V neposlední řadě to jistě znamená i menší příjem finančních prostředků, například z daně z nemovitosti, protože ta úzce souvisí právě se znalostí vlastníků.

Proč vlastně tolik potřebné pozemkové úpravy už dávno neproběhly? Důvod je více než prostý - chybějí peníze. Pavel Dominik odhaduje, že pro okres Břeclav by bylo na vyřešení tohoto problému potřeba půl miliardy korun.

Pavel Dominik, Pozemkový úřad Břeclav: Ten náklad na pozemkovou úpravu je v našich podmínkách asi 10 000 Kč na hektar a intenzita a tempo prováděných pozemkových úprav závisí de facto jen a pouze na objemu finančních prostředků, které na ně dostaneme. To znamená, když se to zesumarizuje, tak na okrese chybí pozemkové úpravy asi na 55 000 hektarů, což násobeno tou částkou, kterou jsem zmínil, činí té půl miliardy korun.

Okres Břeclav peníze na pozemkové úpravy samozřejmě od státu každoročně dostává. Ovšem málo a dokonce čím dál méně.

Pavel Dominik, Pozemkový úřad Břeclav: Tato suma je od roku 1995, kdy jsme dostali nejvíc, což bylo asi 45 milionů, tak letos to bylo 15 milionů. To znamená, ten trend je výrazně sestupný.

Pokud by majetková narovnání postupovala stejným tempem jako letos, skončila by až za desítky let.

Pavel Dominik, Pozemkový úřad Břeclav: To je tak rok 2040.

Pro vzpomínanou Lednici má přitom problém ještě jeden rozměr. Obec je jako součást Lednicko-valtického areálu zapsána na seznamu památek, chráněných UNESCO.

Libor Kabát, starosta Lednice: A pochopitelně je zde potřeba docílit jakéhosi režimu, dbát o hodnoty tohoto území. Ale já se musím ptát, pokud nejsou známí vlastníci některých pozemků a nemovitostí, tak jakým způsobem potom lze zajistit ochranu těchto památek?

Jak už zaznělo v úvodu, Břeclavsko je v tomto ohledu nejpostiženějším okresem v celé republice vůbec. Jak vysvětluje zástupkyně břeclavského přednosty Jana Kramářová, příčiny některých nesrovnalostí bychom museli hledat až v poválečných dobách.

Jana Kramářová, zástupkyně břeclavského přednosty: Je to problém osob, které získaly konfiskovaný majetek na základě přídělových listin. Protože se jednalo o dobu chaotickou, často docházelo k založení těchto listin nebo k jejich úplnému ztracení nebo eventuálně k jejich nevydání. Lidé dostali přidělený majetek od státu, ale až v případě, kdy s ním chtěli nějakým způsobem nakládat, chtěli změnit vlastníka formou kupní smlouvy nebo jiného způsobu převodu, tak zjistili, že jim tento základní nabývací titul chybí.

Že je situace v pohraničních katastrech mnohem horší než ve vnitrozemské části Břeclavska, zdůrazňuje i Pavel Dominik.

Pavel Dominik, Pozemkový úřad Břeclav: Vyskytují se tam duplicity, triplicity vlastnictví. Ty pozemky nebyly nikdy v terénu přesně geometricky určeny, takže de facto nemají žádné hranice s tím dále, že vlastně ty přídělové plány se v některých obcích nezachovali vůbec, v některých jsou poškozené, takže není možné při identifikaci pozemku z čeho vycházet.

To všechno by však jednou pro vždy dokázala vyřešit komplexní pozemková úprava. Na tu se tady ovšem zatím peníze nenašly. Co se týče vyhlídek do budoucna, není ani lednický starosta přílišným optimistou.

Libor Kabát, starosta Lednice: Vím, že komplexní úpravy pro katastr obce Lednice potřebují asi 19 milionů korun. A to je částka, která je vyšší než částka, která je na rok přidělena na celý okres Břeclav. Čili z toho vyplývá, že nutně ty komplexní pozemkové úpravy se budou dále natahovat a prodlužovat.

Světlé zítřky pozemkovým úpravám na Břeclavsku neprorokuje ani vedoucí tamního pozemkového úřadu.

Pavel Dominik, Pozemkový úřad Břeclav: Mám dojem, že při dnešní situaci, kdy tyto veřejné výdaje se seškrtávají kde mohou, tak prostě já nevidím tu reálnou šanci, kde bychom těch 50 milionů ročně, které bychom byli schopni účelně proinvestovat a vynaložit, že je dostaneme.

Přepsal: Česká informační agentura

Spustit audio
autoři: Milan Kopp, Hana Ondryášová, Silvie Havelková