Podivné hospodaření ostravského obchodního soudu

28. březen 2002
Pod kůži

Hospodaření bývalého Krajského obchodního soudu v Ostravě bylo v obrovském nepořádku. Podle inventarizace soudu chybí majetek v řádu statisíců korun. Alarmujícími závěry se už zabývá generální inspekce ministra spravedlnosti. Podle mluvčí resortu za zjištěné nedostatky odpovídá i bývalá předsedkyně Obchodního soudu Jana Filipínská, která bez potíží přešla na Vrchní soud v Olomouci.

Autor 2: Krajský obchodní soud se loni v lednu spojil s Krajským soudem v Ostravě. Inventarizace obchodního soudu odhalila, že jeho hospodaření je v zoufalém nepořádku. Chybí vybavení kanceláří, počítače a nábytek v ceně 1,2 miliony korun.

Autor 1: Těsně před tím, než byl obchodní soud zrušen, pracovníci soudu vyplatili odměny a překročili mzdové limity, řádově o statisíce. Úřednice prostě vyplatily odměny, ačkoliv je prakticky neměly z čeho brát. Finanční úřad dokonce soudu vyměřil pokutu.

Autor 2: Předseda Krajského soudu v Ostravě Jiří Doležílek potvrdil, že po třech úřednicích už požaduje, aby kvůli odměnám zaplatily soudu náhradu škody.

Jiří Doležílek, Krajský soud Ostrava: Z nichž jedna, bývalá vedoucí správy bývalého Krajského obchodního soudu, už škodu uhradila zcela, druhá ji splácí na základě dohody o splátkách a toliko třetí ji odmítla uznat a škoda bude po ní i nadále vymáhána. Čili z mého pohledu je rozhodnuto o míře odpovědnosti.

Autor 1: V praxi to dopadne tedy tak, že krajský soud bude žalovat úřednici soudu. To vše na půdě Okresního soudu v Ostravě. Předseda Krajského soudu v Ostravě Jiří Doležílek ovšem nemyslí, že by ostravský soud mohl být podjatý.

Jiří Doležílek, Krajský soud Ostrava: Žalobu je nutné podat u soudu příslušného místně a je pak věcí popřípadě účastníků řízení, jestli by namítali podjatost soudce. A o tom rozhoduje, zda je soudce vyloučený, popřípadě, zda jsou důvody k delegaci vhodné nebo nutné k jinému soudu. O tom rozhoduje zase nadřízený soud.

Autor 2: Ministerstvo spravedlnosti však nechce, ať celý problém zůstane na bedrech pouze tří úřednic. Celou kauzu předalo proto generální inspekci ministerstva. Podle mluvčí resortu Ivy Chaloupkové zodpovídá za nepořádek na bývalém Krajském obchodním soudě jeho někdejší předsedkyně Jana Filipínská.

Iva Chaloupková, mluvčí ministerstva spravedlnosti: My máme jisté pochybnosti o tom, zda neměla být vyvozena konkrétní odpovědnost i u bývalé předsedkyně Krajského obchodního soudu. Stála v čele úřadu, který ne dobře hospodařil s rozpočtovými náklady. A dost dobře není možné žádat nápravu věcí jen od těch samotných pracovnic, které zřejmě neúmyslně zavinily ty nedostatky v hospodaření. Domníváme se, že je dobré, aby ta zodpovědnost byla vyvozena i vůči paní doktorce Filipínské, která prostě v čele toho úřadu stála. Ona za celkový chod toho úřadu nesla odpovědnost v té době.

Autor 1: Tento názor podpořil i předseda ostravského krajského soudu Jiří Doležílek.

Jiří Doležílek, Krajský soud Ostrava: Došlo k nehospodárnostem v nakládání rozpočtových prostředků, respektive došlo ke škodám na majetku Krajského obchodního soudu. A nepochybně jakási odpovědnost, administrativní přinejmenším, bývalé předsedkyně Krajského obchodního soudu tady nepochybně je, protože jaksi je orgánem státní správy soudu, že který odpovídá za ...tehdy odpovídala za chod soudu po stránce mimo jiné hospodářské i ekonomické.

Autor 1: Mluvčí ministerstva spravedlnosti Iva Chaloupková dodala, že ministerstvo bývalou předsedkyni bývalého krajského obchodního soudu několikrát na nedostatky v hospodaření upozornilo.

Iva Chaloupková, mluvčí ministerstva spravedlnosti: Ona byla ta léta, co stála v čele obchodního soudu, upozorňována našimi ekonomy, kteří tam dělali prověrky, že to hospodaření neprobíhá tak, jak by mělo. Patrně tomu nevěnovala patřičnou pozornost. Když bych to měla shrnout, tak se zdá býti jasné, že paní doktorka Filipínská je dobrá soudkyně, ale patrně nebyla dostatečně kvalifikovaným manažerem.

Autor 2: Bývalá předsedkyně obchodního soudu Jana Filipínská dnes pracuje na Vrchním soudě v Olomouci, dva dny jsme se s ní snažili navázat kontakt a požádat ji o vyjádření, ale marně.

Dobrý den, já se sháním už třetí den po paní doktorce Filipínské. Netušíte, jestli je v práci?

Pracovnice Vrchního soudu: Měla by být, chviličku vydržte. Zkoušejte to, v práci je, ale neřeknu vám. Zkuste to tak za deset jedenáct, protože v jedenáct máme polední přestávku. To by se mohlo zdařit.

Autor 2: Nezdařilo se to ani v doporučenou dobu.

Autor 1: Mluvčí ministerstva spravedlnosti Iva Chaloupková potvrdila, že samotná Jana Filipínská se po odhalení kauzy ani nepokusila ministerstvo kontaktovat. Dodala, že s novináři hovořit nechce.

Iva Chaloupková, mluvčí ministerstva spravedlnosti: Já vím, že nějak nepříliš ráda komunikuje s novináři právě proto, že se o té její odpovědnosti začalo hovořit.

Autor 2: Přestože hospodaření bývalého obchodního soudu ještě důkladně zkoumá generální inspekce ministerstva spravedlnosti, už nyní je jasné, že chybí majetek za více než milion korun a že úřednice vyplatily odměny, aniž na to soud měl peníze. V době, kdy se v nejrůznějších sociologických průzkumech stále potvrzuje nedůvěry občanů v justici a jejich kritika k průtahům, jsou informace o zoufalém nepořádku v hospodaření obchodního soudu více než alarmující. A je jasné, že pokud má být v Česku soudce vnímán jako osoba důvěryhodná a vážená, nelze nad zodpovědností bývalé předsedkyně soudu v Ostravě pouze mávnout rukou.

Přepisy pořadů zajišťuje Česká informační agentura. Texty neprochází korekturou.

autoři: ada , mta , tif
Spustit audio

Více z pořadu