Pavol Kováčik nastiňuje změny na ŘSD: Nejschopnější zaměstnance přeskupíme na klíčové projekty

Zrychlení přípravy a výstavby dopravní infrastruktury a odstranění užších míst provozu, které způsobují dopravní kolaps. Takové jsou priority stavebního manažera Pavola Kováčika, který nastoupil do čela Ředitelství silnic a dálnic. Budou se v Česku stavět dálnice rychleji? A proč je pro zpoplatnění silnic první třídy? 

K problematickým úsekům, na které se ŘSD chce podle Kováčika zaměřit, patří situace kolem Brna, ať už je to D1, nebo silnice první třídy z Brna směrem na Svitavy.  V Praze jsou pak prioritou vytížené úseky kolem Běchovic, a to propojení dálničních úseků D1 a D11.

A jak chce výstavbu dálnic urychlit? „Z hlediska legislativních opatření je to novela zákona 416 o liniových stavbách, která je více méně připravená,“ říká.

Zpoplatnit silnice první třídy je v zásadě správným krokem, a to spíše ve větší šíři. Je to jeden z důležitých zdrojů příjmů, které lze využít pro zkvalitnění silniční sítě
Pavol Kováčik

Z hlediska interních procesů pak podle něj jde o přestavení investiční činnosti na projektové řízení, které v ŘSD chybí, což se ukazuje jako problém. 

„Mým cílem je přeskupit pracovní týmy takovým způsobem, aby opravdu ti nejlepší byli účastni na těch nejdůležitějších úsecích, které jsou v přípravě,“ říká. 

Jde mu především o to, aby nepromarnili čas a aby vystupovali profesionálně vůči třetím osobám, ať už to jsou soukromé osoby, regiony nebo mimovládní organizace.

Pomohou budování dálniční sítě takzvané PPP projekty? A jak předcházet dopravním kolapsům na hlavních tazích?

autoři: Marie Bastlová , prh

Související