Otazníky kolem rekonstrukce hradeckého muzea

9. leden 2002

Královéhradečtí zastupitelé se opět přeli. Tentokrát se velmi horečnatě diskutovalo o současné rekonstrukci muzea. Bude muzeum dokončeno do konce března letošního roku? Byl postup města při výběrovém řízení na investora stavby v souladu s právními předpisy či nikoliv? Odpovědi na otázky hledala Eva Boudová.

Situaci královéhradeckého muzea neřešili zastupitelé poprvé. Po krachu Orlické stavební společnosti totiž muselo město pozastavit veškeré stavební práce. Po týdenních prodlevách se opět začalo jednat. Co s nedokončeným objektem? Radnice přišla s řešením. Zakázka na dokončení celého objektu byla převedena na stavební firmu Fato, která před rokem v konkursním řízení byla hned na druhém místě za firmou Orlická stavební. Zastupitel Lubomír Štěpán však postup města při zadávání veřejných zakázek shledává jako přinejmenším nestandardním.

Lubomír Štěpán: Stále více mám v hlavě myšlenku o tom, jestli nedošlo k porušení zákona. Já jsem pana inženýra Korose upozorňoval na to, že v případě pokud nevypíšou nové výběrové řízení, takže na něj podám trestní oznámení.

Náměstek primátora Bedřich Koros se domnívá, že zákon v tomto případě porušen nebyl. Město především chtělo, podle jeho slov, řešit situaci vzhledem ke kritickému stavu budovy, co nejdříve.

Bedřich Koros: Skutečně zde hrozí nebezpečí vzniku škody velkého rozsahu a na základě toho rada města rozhodla o tom, že bude dána výzva jednomu uchazeči. V případě vysokých mrazů může dojít k narušení těch prací, které byly provedeny, tzn.těch restaurátorských štuků prováděných, ale i restaurace dřevěných výrobků a navíc zasklenými světlíky do výstavního sálu začalo zatékat, pokud jsou dodrženy zákonné podmínky, já si myslím, že dodrženy jsou, tak bych byl nerad, aby zbytečnými obstrukcemi a zviditelňováním se názoru některých lidí, došlo k zastavení této práce.

Vlastimil Novotný kritizuje radnici za to, že zastupitelé nebyli se současnou situací v muzeu dostatečně seznámeni. Aktuální stav interiérů, podle jeho slov, nikdo neviděl.

Vlastimil Novotný: Fyzicky jsme měli být pozváni do muzea a mělo by nám být ukázáno, prostě ano, tou střechou teče. My jsme se to vlastně dozvěděli vyloženě jenom jaksi z druhé ruky, že nám to někdo vyprávěl.

Kritický stav objektu potvrzují slova ředitele muzea Zdeňka Zahradníka.

Zdeněk Zahradník: Já si myslím, že je velmi dobře, že práce byly zahájeny. Skutečně jsem poprvé v životě viděl, jak doslova před námi praskaly radiátory, které byly zamrzlé, odstraňuje se teď vlhkost, která je nakumulovaná v podlahách, čili pokud práce byly zahájeny a nehodnotíme za jakých podmínek, tak to byl skutečně stav, který byl za minutu dvanáct. Bude věcí právníků, odborníků, zda tady postup byl nebo nebyl v souladu. Já se domnívám, že nebyl v rozporu se zákonem.

Na stavebních úpravách královéhradeckého muzea bylo proinvestováno 43 mil.Kč do konce března, kdy má být celá stavba předána do užívání, zbývá prostavět dalších 20 mil.Kč.

Přepisy pořadů zajišťuje Česká informační agentura . Texty neprochází korekturou.

autoři: mta , ebo
Spustit audio

Více z pořadu