NSA chce po tenisovém svazu 30 milionů. „Je to bezprecedentní částka, ale věřím, že nebude likvidační,“ tvrdí šéf agentury Šebek

Národní sportovní agentura (NSA) odhalila při kontrole hospodaření Českého tenisového svazu s prostředky ze státního rozpočtu vážné nedostatky. Nyní budete požadovat bezmála 30 milionů korun vrátit. „Část dotace byla využita k účelu odlišnému, než na který byla poskytnuta,“ vysvětluje pro Dvacet minut Radiožurnálu Ondřej Šebek, předseda Národní sportovní agentury.

Jak jste k částce 30 milionů dospěli?

Požadavek na vrácení části dotace z roku 2021 je výsledkem dlouhodobé kontroly, která probíhala více než rok a měla tři části.

Kontrolovali jsme pořádání sportovní akce mimořádné důležitosti, která byla z naší strany bez nálezu. Druhou záležitostí byla kontrola takzvaného programu Provoz a údržba, který byl taky bez nálezu.

Ale třetí část, kdy jsme kontrolovali hospodaření a nakládání s prostředky Národní sportovní agentury ve věci hospodaření tenisového svazu a pořádání turnajů, tak tam byla dvě velmi závažná zjištění.

Čtěte také

Týkají se jednak toho, že část dotace byla využita k účelu odlišnému, než na který byla poskytnuta: bylo to na podporu a rozvoj reprezentace, ale část těch prostředků šla na organizaci turnajů.

Druhým závažným zjištěním bylo, že ty prostředky byly účtovány a fakturovány v rozporu s pravidly zadávání veřejných zakázek. Tím bylo porušeno pravidlo, že ve chvíli, kdy žadatel používá veřejné prostředky, tak se musí chovat jako veřejný zadavatel.

Jaká je celková problematická suma, kterou zjistili vaši kontroloři?

Kontrola popsala částku, která byla chybně využitá v součtu 19 a 40 milionů korun, to znamená necelých 60 milionů korun.

A jak jste dospěli k částce necelých 30 milionů?

Metodika výpočtu se skládá zaprvé z požadavku na úplné vrácení prostředků, které byly využity k jiném účelu – ve výši 19 milionů korun. A zadruhé se výpočet týkal části chybně zadaných veřejných zakázek, kdy nám rozhodnutí umožňuje požádat o vrácení částky v rozmezí 10 až 25 procent.

Čtěte také

Zvolili jsme nejvyšší možnou hranici 25 procent z částky 40 milionů, což je deset, takže se v součtu dostáváme k 29 milionům.

Čili informace, že byly dva postoje – požadovat celou problematickou částku, anebo těch 25 procent – není pravdivá?

Takový názor jsem v rámci NSA nezaznamenal. Náš právní výklad je jediný možný.

Co to bude pro další chod Českého tenisového svazu znamenat?

Chtěl bych věřit, že to nebude pro český tenis likvidační. Ta částka je bezprecedentní, žádnou takovou jsme v historii Národní sportovní agentury nepožadovali vracet.

Na druhou stranu Český tenisový svaz je velký a silný subjekt, který určitě nemá zdroje pouze ze státního rozpočtu. Chci věřit, že to nebude likvidační, ale že to bude výrazný zásah do hospodaření tenisového svazu.

Do kdy bude muset tenisový svaz tu částku vrátit?

Je tam lhůta 30 dnů.

Jak Národní sportovní agentura kontroluje vynakládání dotací, které do sportu proudí ze státního rozpočtu? Jakou částkou podpoří nadcházející všesokolský slet? A byla správná rezignace starostky Sokolské obce Hany Moučkové? Poslechněte si celý rozhovor.

autoři: Vladimír Kroc , fos

Související