Nejvyšší porodnost je v subsaharské Africe, porodnost v Česku je na hraniční úrovni

13. říjen 2016
Encyklopedie Radiožurnálu

Průměrná světová plodnost dnes je 2,5 dítěte na jednu ženu. Nejvíce dětí se přitom podle údajů OSN narodí v subsaharské Africe.

Průměrná světová plodnost označuje průměrný počet dětí, které se narodí na jednu ženu v plodném věku, tedy od 15 do 49 let. Vypočítává se ze statistik porodnosti jednotlivých států, které se značně liší.

Podle statistik OSN se na světě na jednu ženu narodí průměrně 2,5 dítěte. Nejvíce přitom v subsaharské Africe, konkrétně v Nigeru, kde se rodí v průměru 7 dětí na ženu, a nejméně na Tchajwanu. Tam na jednu ženu připadá pouze 0,9 narozených dětí.


Věděli jste, že...
... míra průměrné plodnosti 2,1 znamená, že velikost populace zůstává stabilní? Populace tedy nevymírá ani nedochází k jejímu nárůstu. Míru porodnosti pod 2 lze interpretovat jako vymírání populace.

V Nigeru je vysoká míra porodnosti vysvětlována vlivem náboženství a nízkým věkem žen vstupujících do manželství. Zatímco v Nigeru poukazuje míra porodnosti na rychlou populační expanzi, na Tchajwanu vypovídá o vymírání populace.

Důvody tohoto trendu jsou různorodé: jedním z nich je například skutečnost, že mladé ženy dnes dávají přednost vzdělání a kariéře před rodinou. Vymírání populace je tíživým problémem i pro Českou republiku. Míra porodnosti je u nás na hraniční úrovni: 1,4 dítěte na ženu.

autor: ČRo
Spustit audio