Nedělní doteky víry - 22. 11.

Aleš Lamr: Obálka Bible21

Velké dějinné zvraty ovlivňují životy každého jedince. Jak to bylo v případě 17. listopadu 89 - o tom více v nedělních Dotecích víry. Připomeneme i podivuhodný fakt: českým bestsellerem roku 2009 je nový překlad Bible. Rituální pravidla praktikujících Židů jsou stále více finančně náročnější - týká se to například košer potravin. Hudebník Oldřich Janota si klade otázku: patří se člověku, který není katolíkem, aby se vztahoval k Panně Marii? A v diskusní části nedělních Doteků bude voják zahraničních misí mluvit o životě v Afghánistánu.