Doteky víry

5. leden 2015
Doteky víry , Doteky víry

Každou sobotu a neděli po dvaadvacáté hodině vám Doteky víry nabízejí na vlnách Radiožurnálu povídání o věcech mezi nebem a zemí. A také o člověku a jeho neklidném putování životem, o jeho mnohdy nelehkém údělu, ale také o zdrojích štěstí, harmonie a lásky.

Pořad pravidelně moderuje Eva Hůlková. Pro sobotní Doteky víry zve do vinohradského studia každý týden zajímavého hosta, v jehož společnosti se snaží ukázat posluchačům krásu jinakosti a význam tolerance.

Nedělní Doteky víry mají formu magazínu, který v několika příspěvcích přináší reportáže o různých duchovních tématech. Součástí nedělního pořadu je také publicistická část nazvaná Výzvy přítomnosti, která nabízí rozhovory se zajímavými lidmi o otázkách a problémech, před něž nás staví dnešní doba. Jde o témata časová i nadčasová, společenská i osobní. Vždy se přitom hledají nejenom pragmatické, ale především principiální odpovědi s přihlédnutím k duchovnímu rozměru života.

Spustit audio

Více z pořadu