Ne, tohle nejsou chemtrails. Proč za letadlem na nebi vzniká stopa?

13. říjen 2016
Encyklopedie Radiožurnálu

Letadla, která pozorujeme nad našimi hlavami, za sebou často zanechávají výraznou bílou stopu. Těmto stopám se říká stopy kondenzačních par.

Už název nám vlastně napovídá, o co ve skutečnosti jde. Stopa je způsobena srážením – kondenzací plynů, které vycházejí z motorů letadla. Kondenzace nebo také zkapalnění je opak varu, je to tedy přechod ze skupenství plynného do skupenství kapalného.


Podle zastánců konspiračních teorií vypouštějí letadla takzvané chemtrails (chemical trails): viry, bakterie a plísně. Chemtrails mají mít oproti kondenzačním pásům jiný vzhled, strukturu a především složení. Důvodů pro vypouštění těchto látek je podle zastánců konspiračních teorií víc: od boje s globálním oteplováním až po pokusy o ovládání lidí.

Při spalování paliva v proudovém motoru letadla vzniká velké množství žhavých plynů, které průchodem skrz trysku vytvářejí tah. Tyto plyny jsou velmi horké a po opuštění trysky se dostávají do prostředí, jehož teplota se pohybuje okolo minus 40 stupňů Celsia. V tomto chladném prostředí ihned kondenzují.

Chceme-li si tento proces více přiblížit, stačí, abychom se v mrazivé zimě podívali na komín plynového topení. Zplodiny hoření, které z něj vycházejí, jsou vlastně také takovou kondenzační stopou, ne letadla, ale kotle.

Kondenzační stopa za letadlem
autor: ČRo
Spustit audio